ખુશખબર! જુનિયર ક્લાર્ક તથા તલાટીની પરીક્ષાની તારીખો જાહેર

તલાટી અને જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા તારીખ જાહેર 2022 | talati exam date 2022 | ગુજરાત પંચાયત વિભાગ દ્વારા બાકી રહેલી તલાટી અને જુનિયર કલાર્ક પરીક્ષા તારીખની તારીખો જાહેર કરી દેવામાં આવી છે તેથી જે પણ વિધાથી મિત્રો આ ભરતી માટે લાયક હોય તે પરીક્ષા વિશે ની માહિતી નીચે આપેલ PDF દ્વારા મેળવી સકે છે

GPSSB પરીક્ષાની તારીખો જાહેર

જે ઉમેદવારોએ તલાટી મંત્રી અને પંચાયત સચિવની જગ્યાઓ માટે ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કર્યું હતું તેઓ પરીક્ષાની તારીખના થોડા દિવસો પહેલા પરીક્ષા કેન્દ્રનું નામ અને સ્થાન, GPSSB તલાટી મંત્રીનું એડમિટ કાર્ડ (કોલ લેટર) ડાઉનલોડ કરી શકે છે. GPSSB એ તલાટી મંત્રી અને પંચાયત સચિવ પરીક્ષા કેન્દ્ર ચકાસવા માટે લિંક બહાર પાડી છે.

GPSSB તલાટી મંત્રીનું એડમિટ કાર્ડ (Talati Mantri Call Letter 2022) બહાર પાડ્યા પછી તમને આ વેબપેજ દ્વારા જાણ કરવામાં આવશે. તમે નોંધણી નંબર અને DOB નો ઉપયોગ કરીને સત્તાવાર વેબસાઇટ gpssb.gujarat.gov.in પરથી તલાટી મંત્રી કૉલ લેટર ડાઉનલોડ(Talati Call Letter Download 2022) કરી શકો છો, તલાટી પરીક્ષા તારીખ 2022 શહેર અને કેન્દ્રનું નામ ચકાસી શકો છો.

Overview

નોકરી ભરતી બોર્ડગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ (GPSSB)
જાહેરાત નંબર10/2021-22
પોસ્ટરેવન્યુ તલાટી ગુજરાત (વર્ગ 3)
ખાલી જગ્યાઓ3437+
નોકરીઓનો પ્રકારપંચાયત વિભાગ
અરજી પ્રક્રિયાજાન્યુઆરી – ફેબ્રુઆરી 2022
Talati Exam date 2022 (તલાટી પરીક્ષા તારીખ 2022)29 જાન્યુઆરી 2023
Talati Call letter Dateપરીક્ષાની તારીખના 10-15 દિવસ પહેલા
નોકરીનો પ્રકારગુજરાત સરકાર ની નોકરી
સત્તાવાર વેબસાઇટhttp://gpssb.gujarat.gov.inOr ojas.gujarat.gov.in

ગુજરાત તલાટી અભ્યાસક્રમ 2022

તલાટી પરીક્ષા 2022 માટેનો અભ્યાસક્રમ અહીં આપવામાં આવ્યો છે, તમે OMR આધારિત પરીક્ષા સાથે તમારા પેપર્સ પૂર્ણ કરવા માટેના પ્રશ્નોની કુલ સંખ્યા, કુલ સંખ્યા અથવા ગુણ અને કુલ સમય ચકાસી શકો છો. તમારે અહીં આપેલા મર્યાદિત સમય ગાળામાં તમારી પરીક્ષા પૂર્ણ કરવાની રહેશે.

  • પ્રશ્નની કુલ સંખ્યા – 100
  • પરીક્ષાનો કુલ સમય – 1 કલાક.
  • કુલ ગુણ – 100

વિષય મુજબનું વજન

(1) સામાન્ય જાગૃતિ અને સામાન્ય જ્ઞાન* – 50 ગુણ
(2) ગુજરાત ભાષા અને વ્યાકરણ- 20 ગુણ
(3)અંગ્રેજી ભાષા અને વ્યાકરણ – 20 ગુણ
(4) સામાન્ય ગણિત. – 10 માર્ક્સ શોર્ટકોડ

મહત્વપૂર્ણ લીંક

સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
તલાટી સત્તાવાર સાઈટ Click Here
HomePageClick Here