સમગ્ર શિક્ષા અભિયાન ગુજરાત દ્વારા ભર્તી 2022: હમણાં જ આવેદન કરો

SSA Gujarat Recruitment 2022:  SSA (સમગ્ર શિક્ષા અભિયાન ગુજરાત) Published an Official Recruitment notification For 1500 Special Educator vacancies. SSA Gujarat Bharti Notification was Released on 22nd May 2022. Online Application is started on @ssagujarat.org, Candidates Can Apply Online for SSA Gujarat Recruitment 2022. Interested And Eligible Candidates Can Apply till 08.06.2022 For 1500 Special Education Posts. SSA Gujarat … Read more