ભારતીય રેલ્વે દ્વારા 1659 જગ્યાઓ માટે ભરતી

ભારતીય રેલ્વે દ્વારા 1659 જગ્યાઓ માટે ભરતી

RRC NCR ભરતી 2022 : રેલ ભરતી સેલ નોર્થ સેન્ટ્રલ રેલ્વેએ તાજેતરમાં 1659 એક્ટ એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2022 માટે ઓનલાઈન અરજી આમંત્રિત કરી છે. જેઓ RRC NCR માં એપ્રેન્ટિસ નોકરીઓ શોધી રહ્યા છે. શૈક્ષણિક લાયકાત, વય માપદંડ, પસંદગી પદ્ધતિ, મહત્વપૂર્ણ તારીખ અને અન્ય પાત્રતા પ્રક્રિયા સંબંધિત વધુ માહિતી માટે કૃપા કરીને નીચેનો લેખ ધ્યાનથી વાંચો. અરજી … Read more