રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેન્ક દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ પર ભરતી

રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેન્ક દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ પર ભરતી

રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક લિ. (RNSBL ભરતી 2022) એ જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ (ટ્રેની), એપ્રેન્ટિસ – પટાવાળા, AGM પોસ્ટ 2022 માટે એક જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી … Read more