હવે તમારું PF બેલેન્સ ચેક કરો માત્ર એક મિસ કોલ દ્વારા

હવે તમારું PF બેલેન્સ ચેક કરો માત્ર એક મિસ કોલ દ્વારા

EPFO: ભારત દેશમાં નોકરી કરતા લોકોને પોતાના પગારમાંથી પીએફ કપાત થાય છે. આ PF Balance ચેક કરવા માટેની સુવિધા EPFO પૂરી પાડે છે. હવે તમારા પીએફ બેલેન્‍સને જોવા માટે કોઈપણ પ્રકારની તકલીફનો સામનો કરવો પડશે નહિ. તો ચાલો પ્રિય વાંચકો, આજે આપણે આ આર્ટિકલના માધ્યમ દ્વારા તમારું ઈન્‍ટરનેટ વગર કેવી રીતે ચેક કરવું તેની માહિતી … Read more