[NSFDC] રાષ્ટ્રીય અનુસૂચિત જાતિ નાણા અને વિકાસ નિગમમાં વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી

[NSFDC] રાષ્ટ્રીય અનુસૂચિત જાતિ નાણા અને વિકાસ નિગમમાં વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી

NSFDC ભરતી 2022: તેની ભરતી સૂચનામાં, રાષ્ટ્રીય અનુસૂચિત જાતિ નાણાં અને વિકાસ નિગમ (NSFDC) એ જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ અને અન્ય માટે ખાલી જગ્યાઓની જાહેરાત કરી. NSFDC ભારતી નોટિફિકેશન 16મી જુલાઈ 2022ના રોજ બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું. ઓનલાઈન અરજી @nsfdc.nic.in પર શરૂ થઈ છે. ઉમેદવારો NSFDC ભરતી 2022 માટે ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે. રસ ધરાવતા અને … Read more