કોલ ઈન્ડિયા લિમિટેડ દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે 10 પાસ પર ભરતીની જાહેરાત

કોલ ઈન્ડિયા લિમિટેડ દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે 10 પાસ પર ભરતીની જાહેરાત

કોલ ઈન્ડિયા ભરતી 2023 : શું તમે પણ નોકરીની શોધમાં છો અથવા તમારા પરિવાર કે મિત્ર સર્કલમાં કોઈને નોકરીની જરૂર છે તો અમે તમારા માટે ખુશખબર લઈને આવ્યા છે કારણ કે સરકારી કંપનીમાં 10 પાસ માટે 335+ જગ્યાઓ પર ભરતી જાહેર થઈ ગઈ છે તો અમારી તમને વિનંતી છે કે આ લેખ ને અંત સુધી … Read more

[EMRS] એકલવ્ય મોડેલ રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ દ્વારા 6329 વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર

[EMRS] એકલવ્ય મોડેલ રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ દ્વારા 6329 વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર

EMRS ભરતી 2023 : એકલવ્ય મોડેલ રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલે વિવિધ પોસ્ટ્સ (EMRS ભરતી 2023) માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ વિવિધ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે EMRS … Read more

[VMC] વડોદરા મહાનગર પાલિકા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે 12 પાસ પર ભરતીની જાહેરાત

[VMC] વડોદરા મહાનગર પાલિકા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે 12 પાસ પર ભરતીની જાહેરાત

VMC ભરતી 2023 : વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને સ્ટાફ નર્સ મેડિકલ ઓફિસર અને અન્ય પોસ્ટ્સ 2023 (VMC ભરતી 2023) માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લો અને આ સ્ટાફ નર્સ મેડિકલ ઓફિસર અને અન્ય પોસ્ટ્સ 2023 માટે અરજી કરો. તમે અન્ય વિગતો જેમ કે વય મર્યાદા, … Read more

જામનગર મહાનગર પાલિકા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે નવી ભરતીની જાહેરાત

જામનગર મહાનગર પાલિકા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે નવી ભરતીની જાહેરાત

જામનગર મહાનગર પાલિકા ભરતી 2023 : જામનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને નીચે જણાવેલ જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ગાર્ડન સુપરવાઇઝર માટે JMC ભરતી માટે તમે અન્ય વિગતો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી … Read more

[ONGC] ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન માં ભરતી જાહેર, અહીંથી કરો અરજી

[ONGC] ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન માં ભરતી જાહેર, અહીંથી કરો અરજી

ONGC ભરતી 2023 : ONGC મા અવારનવાર મોટી ભરતીઓ આવતી રહે છે. યુવાનો ONGC મા જોડાઇને કારકિર્દી બનાવવાનુ સપનુ હોય છે. આવા યુવાનો માટે આ સોનેરી તક છે. ONGC દ્વારા એપ્રીન્ટીસ ની 40 જગ્યાઓ માટે નિયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ મંગાવવામા આવે છે. આ ભરતી માટે ડીટેઇલ ભરતી નોટીફીકેશન વાંચી રસ ધરાવતા ઉમેદવારો તારેખ … Read more

પાશ્ચર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયામાં આવી વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

પાશ્ચર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયામાં આવી વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

પાશ્ચર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયામાં ભરતી : જુનિયર ટ્રાન્સલેટર ખાલી જગ્યા માટે જાહેરનામું પ્રકાશિત. અને આ ભરતી ભરવા માટે માસ્ટર ડિગ્રી ધારક પાસેથી અરજીઓ આમંત્રિત કરવામાં આવી છે. દિલ્હી જોબ સીકર પાસે માસ્ટર ડિગ્રી પછી સરકારી નોકરી મેળવવાની સારી તક છે. પાશ્ચર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયામાં ભરતી પાશ્ચર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા તાજેતરમાં એક ભરતીની જાહેરાત કરવામાં … Read more

IBPS દ્વારા SO તથા અન્ય વિવિધ જગ્યાઓ માટે 1402 પોસ્ટ પર ભરતીની જાહેરાત

IBPS દ્વારા SO તથા અન્ય વિવિધ જગ્યાઓ માટે 1402 પોસ્ટ પર ભરતીની જાહેરાત

IBPS SO ભરતી 2023 : ઓનલાઇન ફોર્મ માટે અરજી કરો. શું તમે IBPS માં નોકરી શોધી રહ્યા છો? જો હા, તો આ પેજ વાંચો. કારણ કે આ લેખ પર અમે તમને IBPS SO વેકેન્સી 2023 માટેની વિગતો આપી રહ્યા છીએ. IBPS એ સ્પેશિયાલિસ્ટ ઓફિસરની 1402 જગ્યાઓ માટે નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે. તેથી, લાયક ઉમેદવારો ખાલી … Read more

8 પાસ માટે આવી ગ્રામ રક્ષક દળની 600 જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

8 પાસ માટે આવી ગ્રામ રક્ષક દળની 600 જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

GRD ભરતી 2023 : શું તમે પણ નોકરીની શોધમાં છો અથવા તમારા પરિવાર કે મિત્ર સર્કલમાં કોઈને નોકરીની જરૂર છે તો અમે તમારા માટે ખુશખબર લઈને આવ્યા છે કારણ કે ગુજરાત પોલીસમાં 8 પાસ માટે ગ્રામ રક્ષક દળની 600+ જગ્યાઓ પર સીધી નોકરી મેળવવાનો ચાન્સ આવી ગયો છે તો અમારી તમને વિનંતી છે કે આ … Read more

ભારત સરકાર કપાસ નિગમ દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

ભારત સરકાર કપાસ નિગમ દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

ભારત સરકાર કપાસ નિગમ ભરતી 2023 : શું તમે પણ નોકરીની શોધમાં છો અથવા તમારા પરિવાર કે મિત્ર સર્કલમાં કોઈને નોકરીની જરૂર છે તો અમે તમારા માટે ખુશખબર લઈને આવ્યા છે. કારણ કે ભારત સરકારના કપાસ નિગમમાં વિવિધ પદો પર કાયમી નોકરીનો મોકો આવી ગયો છે તો અમારી તમને વિનંતી છે કે આ લેખ ને … Read more

[GSPHC] ગુજરાત પોલીસ આવાસ નિગમમાં આવી વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

[GSPHC] ગુજરાત પોલીસ આવાસ નિગમમાં આવી વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

GSPHC ભરતી 2023 : શું તમે પણ નોકરીની શોધમાં છો અથવા તમારા પરિવાર કે મિત્ર સર્કલમાં કોઈને નોકરીની જરૂર છે તો અમે તમારા માટે ખુશખબર લઈને આવ્યા છે. કારણ કે ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ આવાસ નિગમમાં સરકારી નોકરી મેળવવાનો મોકો આવી ગયો છે તો અમારી તમને વિનંતી છે કે આ લેખ ને અંત સુધી જરૂર વાંચજો … Read more