[ITBP] ઇન્ડો- તિબેટીયન બોર્ડર પોલીસ દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી

[ITBP] ઇન્ડો- તિબેટીયન બોર્ડર પોલીસ દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી

ITBP SI ભરતી 2022: ઈન્ડો તિબેટીયન બોર્ડર પોલીસ ફોર્સ (ITBP) એ 37 સબ ઈન્સ્પેક્ટર પોસ્ટની ખાલી જગ્યાઓ માટે સત્તાવાર ભરતીની સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. ITBP SI ભરતીનું નોટિફિકેશન 16મી જુલાઈ 2022ના રોજ બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું. @itbpolice.nic.in પર ઓનલાઈન અરજી શરૂ થઈ છે, ઉમેદવારો ITBP SI ભરતી 2022 માટે ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. રસ … Read more