ગુજરાત સરકાર દ્વારા પ્રસિદ્ધ થતું રોજગાર સમાચાર,મેળવો રોજગારીની તકો

Gujarat Rojgar Samachar

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર સાપ્તાહિક સમાચાર પત્ર pdf ફાઇલગુજરાત માહિતી વિભાગે રોજગાર સમાચારનો નવીનતમ અંક પ્રકાશિત કર્યો છે અને હવે તે નીચે દર્શાવેલ લિંક પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાય છે. ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ગુજરાત માહિતી વિભાગ દર મહિનાના દર બુધવારે ગુજરાત રોજગાર સમાચાર પ્રકાશિત કરે છે. તમે આ મેગેઝિનમાં નવીનતમ સરકારી નોકરીઓ અને ક્વિઝ અને કેટલાક મહત્વપૂર્ણ … Read more