હાલમાં ચાલી રહેલ ગુજરાત સરકારની તમામ ભરતીની માહિતી,10 પાસ 12 પાસ સરકારી ભરતીઓ

નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે તમારું જો તમે 10મા, 12મા સુધી અભ્યાસ કર્યો છે અને હવે તમે સરકારી નોકરી શોધી રહ્યા છો, તો તમને આનાથી સારી તક નહીં મળે. હાલમાં ઘણા વિભાગોમાં 10, 12 પાસ માટે બમ્પર ભરતીઓ બહાર આવી છે. ખાસ વાત એ છે કે 40 વર્ષ સુધીના લોકો માટે પણ ખાલી જગ્યાઓ ઉપલબ્ધ છે. … Read more