હવે ઓનલાઈન ચૂંટણી કાર્ડ કાઢવો ઘરે બેઠા ફક્ત 10 મિનિટમાં, તમારા મોબાઈલ થી જાણો કઈ રીતે?

હવે ઓનલાઈન ચૂંટણી કાર્ડ કાઢવો ઘરે બેઠા ફક્ત 10 મિનિટમાં, તમારા મોબાઈલ થી જાણો કઈ રીતે?

ઓનલાઈન વોટર આઈડી કાર્ડ: દરેક વ્યક્તિ પહેલો મત આપવા માટે ઉત્સાહિત છે. જો તમે 18 વર્ષના છો અને તમારો મત આપવા માંગો છો, તો અમે તમને એક એવી રીત જણાવીશું જેના દ્વારા તમે ઘરે બેસીને તમારો મત મેળવી શકો છો. આ સાથે તમારું વોટર આઈડી કાર્ડ પણ તમારા ઘરે આવી જશે. આગામી વર્ષે એટલે કે … Read more