ઇલેક્ટ્રિક બાઈક સહાય ગુજરાત : બાઈક સ્કૂટી માટે સરકાર આપશે સહાય ફોર્મ થયા ચાલુ

eBike Sahay Yojana Gujarat

ગુજરાત સરકાર દ્વારા ગુજરાતરાજ્યના વિદ્યાર્થીઓને વિના મૂલ્યે ઇલેક્ટ્રિકલ વાહન મળી રહે તે હેતુથી મદદ કરવા માટે ગુજરાત સરકારના સંબંધિત અધિકારીઓ દ્વારા એક નવી યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે. ઇલેક્ટ્રિક બાઈક સહાય ગુજરાત ગુજરાતના અંડરસ્ટડીઝ ઇ-સ્કૂટર પર સબસિડી મેળવશે જે તેઓ ગુજરાત રાજ્યમાં ખરીદશે. ઘણા બધા લાભો પણ આપવામાં આવશે. અમે ગુજરાત ટુ વ્હીલર સ્કીમને લગતા … Read more