હવે ઘરે મોબાઈલ દ્વારા Online e-KYC કરો, KYC કરવું ફરજીયાત છે

પીએમ કિસાન યોજનાના તમામ લાભાર્થીઓએ તેમનું Pmkisan.gov.in E KYC અપડેટ પૂર્ણ કરવું જોઈએ અને તેમના લાભાર્થી ખાતાને તમારા આધાર કાર્ડ સાથે લિંક કરવું જોઈએ. નવીનતમ વિકાસ મુજબ, PM કિસાન E KYC તમામ લાભાર્થીઓ માટે ફરજિયાત છે અને તેઓએ તેને pmkisan.gov.in પર ઑનલાઇન પૂર્ણ કરવું આવશ્યક છે. તમારું PM કિસાન KYC પૂર્ણ કરવાની બીજી રીત CSC … Read more