ડીજીટલ ગુજરાત સ્કોલરશીપ યોજના 2022 : તમામ વિદ્યાર્થીઓને મળશે આ યોજનાનો લાભ

ડીજીટલ ગુજરાત સ્કોલરશીપ યોજના 2022 : તમામ વિદ્યાર્થીઓને મળશે આ યોજનાનો લાભ

હેલો ડિયર રીડર્સ અમારી નવી પોસ્ટમાં તમારું સ્વાગત છે, આ પોસ્ટમાં આપણે વાત કરીએ છીએ Digital Gujarat Scholarship 2022: ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ, Gujarat Digital Scholarship Apply Online, ગુજરાત સરકાર શાળા કક્ષાએ, કોલેજ કક્ષાએ અને સંશોધન સ્તરના વિદ્યાર્થીઓ સહિત તમામ વય જૂથના વિદ્યાર્થીઓ માટે સંખ્યાબંધ શિષ્યવૃત્તિઓ પ્રદાન કરે છે. સરકાર આ પોર્ટલ હેઠળ લગભગ ૩૪ પ્રકારની … Read more