ધોરણ 10 ના રિજલ્ટ અંગે મહત્વની સૂચના । રિજલ્ટ ની તારીખ અને કેવી રીતે જોવું સૌથી પહેલા જુઓ વિગતવાર માહિતી

GSEB SSC Result 2023

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગરની અખબારી યાદી જણાવે છે કે માર્ચ-૨૦૨૩ માં યોજાયેલ માધ્યમિક શાળાંત પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા ધોરણ-૧૦ (એસ.એસ.સી) અને સંસ્કૃત પ્રથમા પરીક્ષાનું પરિણામ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની વેબસાઇટ www.gseb.org પર તા.૨૫/૦૫/૨૦૨૩ ના રોજ સવારના ૦૮:૦૦ કલાકે જાહેર કરવામાં આવશે. વિદ્યાર્થીઓ તેઓનું પરિણામ પરીક્ષાનો બેઠક ક્રમાંક(Seat Number) ભરીને મેળવી … Read more

GSEB SSC ધોરણ 10નું રિઝલ્ટ આવતીકાલે થશે જાહેર ।। તમારું રિઝલ્ટ સૌથી પહેલા કેવી રીતે જોશો ?

ધોરણ 10 રીઝલ્ટ તારીખ 2022 : ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડનું ધોરણ-૧૦ અને સંસ્કૃત પ્રથમાનું માર્ચ-એપ્રિલ ૨૦૨૨ ની પરીક્ષાનું પરિણામ તારીખ ૦૬/૦૬/૨૦૨૨ ના રોજ સવારે ૦૮:૦૦ કલાકે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવશે. જૂન 2022 માં જાહેર કરાશે પરિણામ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની જૂન 2022માં પરિણામ જાહેર થાય તેવી સંભાવના છે. બોર્ડે HSC અને … Read more

શું તમે ધોરણ 10માં અભ્યાસ કરો છો? જો હા તો આ પોસ્ટ જરૂર વાંચજો ||

GSEB SSC 10 Result 2022 @ gseb.org: Annual examination of Secondary School Certificate was conducted from 28th March 2022 to 09th April 2022 at many examination centers in the districts of Gujarat. Gujarat Board of Secondary and Higher Secondary Education will announce GSEB SSC Result 2022 after completion of evaluation process. This article will help … Read more