સ્વાસ્થ્ય શરીર માટે ઉંચાઈ પ્રમાણે કેટલું વજન જોઇએ જુઓ મોબાઈલ દ્વારા

BMI Calculator

તમારું ઉંચાઈ પ્રમાણે વજન શોધવા માટે તમારા શરીરના આંકડા તપાસો, કારણ કે વધારે વજન અને સ્થૂળતા એ હાયપરટેન્શન, હૃદય રોગ અને ડાયાબિટીસ જેવા રોગો માટે જોખમી પરિબળો છે. જો તમે વજન ઘટાડવા માંગતા હોવ અથવા આહાર પર હોવ તો તમારું સ્વસ્થ વજન શોધવા માટે પણ તેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. BMI કેલ્ક્યુલેટર આ BMI કેલ્ક્યુલેટર … Read more