આ ચોમાસાની સિઝનમાં મગફળીની ખેતી કેમ કરવી ? 4 મહીનામાં થઈ જશો માલામાલ

 આજકાલ પરંપરાગત ખેતી માટે કોઈ પાસે સમય નથી.  મોંઘવારીના આ યુગમાં ખેડૂતોએ તેમની જમીન પર આવક પેદા કરતા પાક ઉગાડવા જોઈએ. આજે અમે ખેડૂત ભાઈઓને મગફળીની ખેતી વિશે માહિતી આપી રહ્યા છીએ. મગફળી માટે યોગ્ય આબોહવા જરૂરી છે જો તમે તમારા ખેતરમાં મગફળીનો પાક ઉગાડવા માંગતા હોવ તો આ માટે એ જાણવું જરૂરી છે કે … Read more