bharuch

જીલ્લા પંચાયત ભરૂચ દ્વારા ભરતીની જાહેરાત

જીલ્લા પંચાયત ભરૂચ દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. અહી જીલ્લા પંચાયત ભરૂચ દ્વારા ખાલી પડેલી જગ્યાઓ માટે ભરતીની નોટીસ બહાર પાડવામાં આવી છે. શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા અને યોગ્ય ઉમેદવાર નીચે આપેલી માહિતી વાંચીને આવેદન કરી શકે છે. જીલ્લા પંચાયત ભરૂચ ભરતી જીલ્લા પંચાયત ભરૂચ દ્વારા કાયદા સલાહકાર ની ખાલી પડેલી જગ્યાઓ …

જીલ્લા પંચાયત ભરૂચ દ્વારા ભરતીની જાહેરાત Read More »