શું APL કાર્ડધારકમાંથી BPL કાર્ડધારક થઇ શકાય? જાણો પ્રક્રિયા

તમારા APL કાર્ડને BPL કાર્ડમાં કન્વર્ટ કરો | ગુજરાતી ટ્યુટોરીયલ: હરિયાણા માનવ અધિકાર આયોગે છેલ્લા નવ વર્ષથી હરિયાણામાં ગરીબી રેખા નીચે (બીપીએલ) પરિવારોની યાદી અપડેટ ન કરવા બદલ રાજ્યના મુખ્ય સચિવ પાસેથી અહેવાલ માંગ્યો છે, એમ કહીને કે તે “માનવ અધિકારોનું ઘોર ઉલ્લંઘન છે. “પાત્ર ઉમેદવારોની. આ માહિતી અંગેનું છેલ્લું 2007 નું સર્વે રાજ્યના ગ્રામીણ …

શું APL કાર્ડધારકમાંથી BPL કાર્ડધારક થઇ શકાય? જાણો પ્રક્રિયા Read More »