હવે મેળવો તમારા જીલ્લાની નોકરીની માહિતી અનુબંધમ પોર્ટલ ઉપર

હવે મેળવો તમારા જીલ્લાની નોકરીની માહિતી અનુબંધમ પોર્ટલ ઉપર

અનુબંધમ રોજગાર પોર્ટલ ગુજરાત ૨૦૨૨ : ગુજરાત સરકાર નાગરિકોના હિતને ધ્યાનમાં રાખીને અવનવી યોજનાઓ અને સેવાઓ બહાર પાડતી જ રહેતી હોય છે. આપણું યુવાધન જ દેશની સમૃદ્ધિ માટે પ્રથમ પગથિયું છે. યુવાનોને રોજગારી પૂરી પાડવાના ઘણા બધા વિભાગ અને જિલ્લા કક્ષાએ કચેરીઓ કાર્યરત છે. રાજ્યમાં Gujarat Employment Services દ્વારા નોકરીદાતા અને નોકરી ઈચ્છુક વચ્ચે તે …

હવે મેળવો તમારા જીલ્લાની નોકરીની માહિતી અનુબંધમ પોર્ટલ ઉપર Read More »