એરપોર્ટ ઑથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ભરતી 2022: એર ટ્રાફિક કંટ્રોલર ની પોસ્ટ માટે આવેદન કરો

AAI ભરતી 2022: The Airports Authority of India (AAI) એ 400 જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ (એર ટ્રાફિક કંટ્રોલ) પોસ્ટની ખાલી જગ્યાઓ માટે સત્તાવાર ભરતીની સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. AAI ભારતીનું નોટિફિકેશન 15મી જૂન 2022ના રોજ બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું. ઑફલાઇન અરજી @aai.aero પર શરૂ થઈ છે, ઉમેદવારો AAI ભરતી 2022 માટે ઑફલાઇન અરજી કરી શકે છે. રુચિ …

એરપોર્ટ ઑથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ભરતી 2022: એર ટ્રાફિક કંટ્રોલર ની પોસ્ટ માટે આવેદન કરો Read More »