યુવાનો માટે સારા સમાચાર : ધોરણ 10 પાસ માટે નોકરીની તક મળશે 25000 સુધીનો પગાર

Agniveer Recruitment 2023

ઇન્ડિયન આર્મી અગ્નિવીર ભરતી 2023 – 20મી જૂન 2022 ના રોજ ભારતીય સેનામાં જોડાઓ દ્વારા અગ્નિપથ યોજના માટેની સૂચના બહાર પાડવામાં આવી છે. વય મર્યાદા, મહત્વપૂર્ણ તારીખો, શૈક્ષણિક લાયકાત, પરીક્ષા, શારીરિક વિગતો અને પસંદગી પ્રક્રિયા જેવા પાત્રતા માપદંડો સંબંધિત તમામ માહિતી આ પેજ પર ઉપલબ્ધ ભરતી માટે. આ ભરતી માટે ભારતીય આર્મી અગ્નિપથ યોજના ઓનલાઈન … Read more