અંત્યોદય રેશનકાર્ડ ગુજરાત ૨૦૨૨

અંત્યોદય રેશનકાર્ડ ગુજરાત ૨૦૨૨ : ફોર્મ અને પ્રક્રિયા

અંત્યોદય રેશનકાર્ડ ગુજરાત ૨૦૨૨ અંત્યોદય (AAY) રેશનકાર્ડ ગુજરાત કેવી રીતે બનાવવું | આજે આ લેખ હેઠળ આપણે ગુજરાતમાં અંત્યોદય (AAY) રેશન કાર્ડ કેવી રીતે બનાવવું તેની સંપૂર્ણ માહિતી અને પ્રક્રિયા શેર કરીશું. તમે નવા AAY રેશન કાર્ડ માટે ઑફલાઇન અથવા ઑનલાઇન અરજી કરી શકો છો. શું તમે digitalgujarat.gov.in વેબ પોર્ટલ અને એપલ ઓનલાઈન દ્વારા ઓનલાઈન …

અંત્યોદય રેશનકાર્ડ ગુજરાત ૨૦૨૨ : ફોર્મ અને પ્રક્રિયા Read More »