AC ખરીદવું છે પણ બજેટ ઓછું છે? હવે માત્ર 400 રૂપિયામાં ખરીદો AC

AC ખરીદવું છે પણ બજેટ ઓછું છે? હવે માત્ર 400 રૂપિયામાં ખરીદો AC

ઉનાળાની સીઝન હવે એન્ડ ઉપર એટલે કે પૂરી થવાના અંતે છે જયારે ગરમીનો પારો ઘટવાનું નામ લેતો નથી તેના બદલે દિવસે ને દિવસે વધતો જ જાય છે, અને આવી ગરમી જયારે આપના પર પડતી હોય ત્યારે આપણને એકજ વસ્તુ યાદ આવે જેનું નામ છે AC . અને એસી નું નામ સંભાળતા જ આપણે વિચારીએ છે … Read more

માત્ર 400 રૂપિયામાં ઘરે લઇ આવો આ ધાસુ AC

AC ખરીદવું છે પણ બજેટ ઓછું છે? હવે માત્ર 400 રૂપિયામાં ખરીદો AC

ઉનાળાની સીઝન હવે એન્ડ ઉપર એટલે કે પૂરી થવાના અંતે છે જયારે ગરમીનો પારો ઘટવાનું નામ લેતો નથી તેના બદલે દિવસે ને દિવસે વધતો જ જાય છે, અને આવી ગરમી જયારે આપના પર પડતી હોય ત્યારે આપણને એકજ વસ્તુ યાદ આવે જેનું નામ છે AC . અને એસી નું નામ સંભાળતા જ આપણે વિચારીએ છે … Read more