હાલમાં ચાલી રહેલ ગુજરાત સરકારની તમામ ભરતીની માહિતી,10 પાસ 12 પાસ સરકારી ભરતીઓ

નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે તમારું જો તમે 10મા, 12મા સુધી અભ્યાસ કર્યો છે અને હવે તમે સરકારી નોકરી શોધી રહ્યા છો, તો તમને આનાથી સારી તક નહીં મળે. હાલમાં ઘણા વિભાગોમાં 10, 12 પાસ માટે બમ્પર ભરતીઓ બહાર આવી છે. ખાસ વાત એ છે કે 40 વર્ષ સુધીના લોકો માટે પણ ખાલી જગ્યાઓ ઉપલબ્ધ છે. … Read more

Indigo Job Vacancy 2022: 10 Pass Can Apply Online

Indigo Job Vacancy 2022

The Board Indigo has published an Advertisement for the below-mentioned Posts. Eligible Candidates are advised to refer to the official advertisement and apply for this post. You can find other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee, and how to apply are given below. Indigo Job Vacancy 2022: he Board Indigo has releases … Read more