[જાહેર] ધોરણ 10 GSEB બોર્ડનું રિઝલ્ટ થઇ ગયું જાહેર । રિઝલ્ટ જોવા ફટાફટ અહીં ક્લિક કરો

લાંબા સમય અને ઘણા બધા ઇન્તજાર પછી આખરે 4 તારીખે ધોરણ 12 નું રિઝલ્ટ જાહેર થઇ ગયું અને બોર્ડે તાજેતરમાં વિજ્ઞાન પ્રવાહ માટે GSEB HSC પરિણામ 2022 બહાર પાડ્યું હતું. આ વર્ષે, 72.02% વિદ્યાર્થીઓ ગુજરાત બોર્ડની 12મી પરીક્ષા 2022 પાસ કરવામાં સફળ થયા છે. અને હવે આજે ધોરણ 10 નો વારો આવ્યો છે જેને નિહાળવા માટે કેટલાય …

[જાહેર] ધોરણ 10 GSEB બોર્ડનું રિઝલ્ટ થઇ ગયું જાહેર । રિઝલ્ટ જોવા ફટાફટ અહીં ક્લિક કરો Read More »