સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન ભરતી ૨૦૨૨, અહીંથી આવેદન કરો

સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. અહી સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન દ્વારા ખાલી પડેલી જગ્યાઓ માટે ભરતીની નોટીસ બહાર પાડવામાં આવી છે. શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા અને યોગ્ય ઉમેદવાર નીચે આપેલી માહિતી વાંચીને આવેદન કરી શકે છે.

સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન ભરતી ૨૦૨૨

સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન દ્વારા લેબ આસિસ્ટન્ટ ની ખાલી પડેલી જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડી છે. કુલ ૬૯૦ જગ્યાઓ માટે આ ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. લેબ આસિસ્ટન્ટ ની જગ્યા માટે ૨૧ થી ૩૫ વર્ષની ઉમર મર્યાદા ધરાવતા ઉમેદવારો ફોર્મ ભરી શકે છે. અન્ય શરતો મુજબ. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો તારીખ ૨૮-૦૯ ૨૦૨૨ પહેલા ફોર્મ ભરી શકે છે

સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન ભરતી ૨૦૨૨ – હાઇલાઇટ્સ

સંસ્થાસ્ટાફ સિલેકશન કમિશન
પોસ્ટનું નામલેબ આસિસ્ટન્ટ
ખાલી જગ્યા૬૯૦ જગ્યાઓ
નોકરીનું સ્થાનસમગ્ર ભારત
એપ્લિકેશન મોડઓનલાઈન
અરજીની છેલ્લી તારીખ૨૮-૦૯-૨૦૨૨
અધિકૃત વેબસાઇટhttps://jssc.nic.in/

પોસ્ટ

 • લેબ આસિસ્ટન્ટ

જગ્યાઓ

 • ૬૯૦ જગ્યાઓ

શૈક્ષણિક લાયકાત

ઉમેદવારો સંબંધિત શિસ્તમાં ડિગ્રી લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઈએ.

આ પણ વાંચો : IBPS દ્વારા ૬૪૩૨ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

ઉમર મર્યાદા

 • ૨૧ થી ૩૫ વર્ષ

પગાર ધોરણ

સંપૂર્ણ માહિતી માટે સતાવાર જાહેરાત વાંચો.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • jssc.nic.in ની મુલાકાત લો
 • ટોચના વિભાગમાં સૂચનાઓ પછી જાહેરાતો પર ક્લિક કરો.
 • ઝારખંડ લેબ આસિસ્ટન્ટ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા- 2022 વર્ણનની જાહેરાત પ્રદર્શિત થશે. સૂચના ડાઉનલોડ કરવા માટે “Pdf સિમ્બોલ” પર ક્લિક કરો.
 • ડાઉનલોડ કરેલ સૂચના ધ્યાનથી વાંચો.
 • વર્ણનાત્મક કસોટી સામે આપેલ “ઓનલાઈન અરજી કરો” લિંક પર ક્લિક કરો.
 • સંબંધિત ફીલ્ડમાં વિગતો ભરો.
 • અરજી ફોર્મ સબમિટ કરો.
 • ભવિષ્યના સંદર્ભ માટે સબમિટ કરેલ અરજી ફોર્મની પ્રિન્ટ કોપી લો.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

 • અરજીની છેલ્લી તારીખ : ૨૮-૦૯-૨૦૨૨

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સત્તાવાર જાહેરાતClick Here
આવેદન લીંક અહી ક્લિક કરો
HomePageClick Here