સંતરામપુર નગરપાલીકા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી

સંતરામપુર નગરપાલિકાએ તાજેતરમાં ઈન્સ્પેક્ટર, વાયરમેન, ડ્રાઈવર અને અન્ય જગ્યાઓની ભરતી માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. ગુજરાતના તમામ લાયક ઉમેદવારોને ટીમ દ્વારા આ જગ્યાઓ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આ પોસ્ટ વિશે વધુ વિગત માટે class3exam.com દ્વારા ખાસ ગુજરાતના ઉમેદવારો માટે લખાયેલ નીચેનો લેખ વાંચો.

સંતરામપુર નગરપાલિકા ભરતી

સંતરામપુર નગરપાલિકા ભરતી : સંતરામપુર નગરપાલિકા દ્વારા તાજેતરમાં જ વિવિધ જગ્યાઓ માટે જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે, આ ભરતીમાં જો લાયક ઉમેદવારો અરજી કરવા માંગતા હોય તો તેના માટેની બધી જ માહિતી જેવી કે શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા વગેરેની માહિતી નીચે આપેલ છે. આવી જ માહિતી મેળવવા માટે જોડાયા રહો class3exam.com સાથે.

સંતરામપુર નગરપાલિકા ભરતી – હાઇલાઇટ્સ

સંસ્થાનું નામ સંતરામપુર નગરપાલિકા
પોસ્ટ વિવિધ
કુલ જગ્યાઓ 15
આવેદન કરવાની છેલ્લી તારીખ 19.07.2022
આવેદન મોડ ઓફલાઈન
નોકરી સ્થળ સંતરામપુર / ગુજરાત
નોકરીનો પ્રકાર સરકારી

પોસ્ટ

 • સેનેટરી ઈન્સ્પેક્ટર: 01
 • ફાયર વાયરલેસ કમ કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર : 01
 • કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર: 03
 • ફાયરમેન: 02
 • ફાયર ડ્રાઈવર કમ ફાયર પંપ ઓપરેટર : 01
 • વાયરમેન: 01
 • ડ્રાઈવર: 01
 • બાગબાન: 02
 • હેલ્પર (ઈલેક્ટ્રીશિયન): 01
 • ટ્રેક્ટર ડ્રાઈવર: 02

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • વિવિધ, વધુ શૈક્ષણિક લાયકાત માટે સત્તાવાર સૂચના તપાસો.

ઉમર મર્યાદા

 • કેતીગરી તેમજ લાયકાત પ્રમાણે સરકારશ્રીની હાલની જોગવાઈઓ મુજબ.

સત્તાવાર જાહેરાત

સંતરામપુર નગરપાલિકા ભરતી

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
HomePageClick Here