રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંકમાં ભરતી

રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક લિમિટેડ (RNSB ભરતી 2022) એ જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ (ટ્રેની) પોસ્ટ 2022 માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે. નવીનતમ અપડેટ્સ મેળવવા માટે મારુ ગુજરાતને નિયમિતપણે તપાસતા રહો.

રાજકોટ નાગરિક બેંકમાં ભરતી

રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક લિમિટેડે જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ (ટ્રેની) જોબ નોટિફિકેશન 2022 બહાર પાડ્યું છે ઓનલાઈન અરજી 04-07-2022 થી શરૂ થશે જેઓ આરએનએસબી ભારતી 2022 સામે અરજી કરવા ઈચ્છતા હોય તેઓ ઓનલાઈન અરજી શેડ્યૂલ દરમિયાન ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે, પાત્રતા માપદંડ, ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ અને અન્ય વિગતો નીચે દર્શાવેલ લિંક.

01 જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ (ટ્રેની) પોસ્ટની ભરતી માટેની ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા 04-07-2022 થી શરૂ થશે. RNSB જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ (ટ્રેની) ભરતી 2022 સંબંધિત વિગતો તપાસો જે નીચે ટેબ્યુલર સ્વરૂપમાં આપવામાં આવી છે.

રાજકોટ નાગરિક બેંકમાં ભરતી- હાઇલાઇટ્સ

સંસ્થાનું નામ રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક લીમીટેડ
પોસ્ટ જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ (ટ્રેની)
કુલ જગ્યાઓ 01
આવેદન શરુ થયા તારીખ 04-07-2022
આવેદન કરવાની છેલ્લી તારીખ 11-07-2022
શ્રેણી સરકારી નોકરી
પસંદગી પ્રક્રિયા લેખિત/ઈન્ટરવ્યું
લોકેશન ગુજરાત/ઇન્ડિયા
સત્તાવાર સાઈટ https://jobs.rnsbindia.com/

પોસ્ટ

  • જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ (ટ્રેની)

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે કૃપા કરીને અધિકૃત સૂચના વાંચો.

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

આવેદન કેવી રીતે કરવું?

  • રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ https://jobs.rnsbindia.com/ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

  • ઓનલાઈન અરજીની શરૂઆતની તારીખ: 04-07-2022
  • ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 11-07-2022

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ઓનલાઈન આવેદન કરો Click Here
સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
HomePageClick Here