રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા 8 પાસ પર ભરતી

રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (RMC ભરતી 2022) એ VBD સ્વયંસેવક પોસ્ટ 2022 માટે એક જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે. નવીનતમ અપડેટ્સ મેળવવા માટે મારુ ગુજરાતને નિયમિતપણે તપાસતા રહો.

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી

RMC ભરતી 2022 એ VBD સ્વયંસેવક જોબ્સ નોટિફિકેશન 2022 બહાર પાડ્યું છે ઑફલાઇન એપ્લિકેશન શરૂ થઈ ગઈ છે અને જેઓ RMC ભારતી 2022 સામે અરજી કરવામાં રસ ધરાવતા હોય તેઓ અરજી સમયગાળા દરમિયાન અરજીઓ મોકલી શકશે. પાત્રતાના માપદંડો, અરજીપત્રક અને અન્ય વિગતો લિંક નીચે દર્શાવેલ છે.

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી- હાઇલાઇટ્સ

સંસ્થાનું નામ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
પોસ્ટનું નામ VBD સ્વયંસેવક
આવેદન કરવાની છેલ્લી તારીખ 05-07-2022
શ્રેણી સરકારી નોકરી
પસંદગી મોડઈન્ટરવ્યું
લોકેશન ગુજરાત / ઇન્ડિયા
સત્તાવાર સાઈટ https://www.rmc.gov.in//

પોસ્ટ્સ

 • VBD સ્વયંસેવક

RMC ભરતી 2022 પાત્રતા માપદંડ:

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી માટેની તમામ પ્રકારની ભરતી તથા તેને લગતી તમામ પ્રકારની માહિતી વિશે નોંધ નીચે આપેલ છે

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • RMC VBD સ્વયંસેવક ભરતી 2022 માટે અરજી કરવા માગતા ઉમેદવારોએ શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા અને અનુભવના આધારે લઘુત્તમ સ્તરના લાયકાત માપદંડોને પરિપૂર્ણ કરવા પડશે. સત્તાવાર વેબસાઇટ પરથી RMC VBD સ્વયંસેવક પાત્રતા માપદંડ તપાસો.

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

કેવી રીતે અરજી કરવી?

 • લાયક ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે.

RMC VBD સ્વયંસેવક ભરતી 2022 માટે ઑફલાઇન અરજી કરવાનાં પગલાં

 • સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લો એટલે કે https://www.rmc.gov.in//
 • જોબ નોટિફિકેશન પેજ પર ક્લિક કરો.
 • RMC VBD સ્વયંસેવક માટે શોધો અને પછી નોકરીની ખાલી જગ્યાઓ માટે સંપૂર્ણ સૂચનાઓ વાંચો.
 • અરજી ફોર્મ ભરો
 • અરજીપત્રક સબમિટ કરો અને તેને જાહેરાતમાં દર્શાવેલ સરનામે મોકલો.
 • ભવિષ્યના ઉપયોગ માટે એપ્લિકેશનની પ્રિન્ટઆઉટ લો.

છેલ્લી તારીખ

 • 05-07-2022

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સત્તાવાર સાઈટ Click Here
સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
HomePageClick Here