પ્રવાસી શિક્ષક ભરતી 2022: 8111 શિક્ષકોની જગ્યાઓ માટે આવેદન કરો

પ્રવાસી શિક્ષક ભરતી ગુજરાત 2022: ગુજરાતના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા પ્રવાસી શિક્ષક ભરતીની સત્તાવાર સૂચના બહાર પાડવામાં આવશે. શિક્ષકોએ સૂચના મુજબ ખાલી જગ્યા માટે ભરતી અરજી ફોર્મ ભરવાની જરૂર છે. અમે અહીં તમને પ્રવાસી શિક્ષક પરિપત્ર 2022, શિક્ષક ભરતી અરજી ફોર્મ પીડીએફ, અને ગુજરાતમાં પ્રવાસી શિક્ષકની ખાલી જગ્યા માટે ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી તે અંગેની વિગતો આપીશું.

પ્રવાસી શિક્ષક ભરતી 2022

શિક્ષકોએ સૂચના મુજબ ખાલી જગ્યા માટે ભારતી અરજી ફોર્મ ભરવાની જરૂર છે. અમે અહીં તમને પ્રવાસી શિક્ષક પરિપત્ર 2022, શિક્ષકની ભરતી એક અરજી ફોર્મ PDF, અને ગુજરાતમાં પ્રવાસી શિક્ષકની ખાલી જગ્યા માટે ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી તે અંગેની વિગતો આપીશું.

પ્રવાસી શિક્ષક ભરતી 2022- હાઇલાઇટ્સ

સંસ્થા નુ નામગુજરાત શિક્ષણ વિભાગ.
પોસ્ટનું નામ પ્રવાસી શિક્ષક
Advt. No.
કુલ જગ્યાઓ 8111 જગ્યાઓ
જોબ લોકેશન ગુજરાત
જીલ્લા પ્રમાણે જગ્યાઓનું લીસ્ટ જાહેર
પરિપત્ર થયાની તારીખ 19 February 2022
આવેદન ચાલુ થયા તારીખ જાહેર નથી થયું
છેલ્લી તારીખ જાહેર નથી થયું
નોંધણી મોડઓનલાઈન
સત્તાવાર વેબસાઈટ https://vsb.dpegujarat.in

પ્રવાસી શિક્ષક ભરતી 2022 ગુજરાત પાત્રતા માપદંડ

તેથી જો તમે આ બમ્પર શિક્ષક ભારતી માટે અરજી કરવા માંગતા હો, તો આ માટે આપેલ પાત્રતા માપદંડોને પૂર્ણ કરો;

  • ઉપયોગી લિંક નીચેની સત્તાવાર જાહેરાતમાં વાંચો.

પ્રવાસી શિક્ષક જોબ 2022 શેડ્યૂલ

Eventsમહત્વપૂર્ણ તારીખ
આવેદન ચાલુ થયા તારીખ જાહેરાત કરી નથી
છેલ્લી તારીખ જાહેરાત કરી નથી

કેવી રીતે આવેદન કરશો?

  • ઉપયોગી લિંક નીચેની સત્તાવાર જાહેરાતમાં વાંચો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

District wise vacanciesClick Here
Official CircularClick here
HomePageClick Here