GPSC Preparation Guide ( જીપીએસસી તૈયારી માટે નું માર્ગદર્શન )

gpsc-preparation-guide

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ ની તૈયારીઓ કરતા વિદ્યાર્થીઓ ની સંખ્યા દિન પ્રતિદિન વધી રહી છે.હવે સરકારી ભરતીઓ માં જનરલ અને અનામત કેટેગરી ના પરિણામો માં બઉ લાંબો ફરક હોતો નથી જે યુવાનોમાં સરકારી પરિક્ષાઓ માટે આવેલ જાગૃકતા બતાવે છે. સરકારી પરિક્ષાઓ માં તીવ્ર સ્પર્ધા વધતા હવે હાર્ડવર્ક નહિ પરંતુ સાથે સમાર્ટવર્ક પણ કરવું જરૂરી બની ગયું છે. … Read more

Gujarati Grammar Quiz 3

Gujarati-grammar-quiz3

Gujarati Grammar Quiz will be helpful in GPSC 1/2, STI ,PI, PSI, ASI, TALATI, BINSACHIVALAY, CONSTABLE, HEAD CLERK ,TET,TAT, etc. Exams. ક્વિઝ આપવા બદલ આભાર. Subjects (વિષય) Quiz Link (ક્વિઝ આપવા નીચે ની લિંક પર ક્લિક કરો ) Indian Constitution (ભારતીય બંધારણ) CLICK HERE Gujarati Grammar (ગુજરાતી વ્યાકરણ) CLICK HERE English Grammar(અંગ્રેજી વ્યાકરણ) CLICK HERE … Read more

Indian Constitution Quiz 3

Indian Constitution quiz will be helpful in GPSC 1/2, STI ,PI, PSI, ASI, TALATI, BINSACHIVALAY, CONSTABLE, HEAD CLERK ,TET,TAT etc. Exams. ક્વિઝ આપવા બદલ આભાર. Subjects (વિષય) Quiz Link (ક્વિઝ આપવા નીચે ની લિંક પર ક્લિક કરો ) Indian Constitution (ભારતીય બંધારણ) CLICK HERE Gujarati Grammar (ગુજરાતી વ્યાકરણ) CLICK HERE English Grammar(અંગ્રેજી વ્યાકરણ) CLICK HERE … Read more

Gujarati Grammar Quiz 2

Gujarati-grammar-quiz2

Gujarati Grammar Quiz will be helpful in GPSC 1/2, STI ,PI, PSI, ASI, TALATI, BINSACHIVALAY, CONSTABLE, HEAD CLERK ,TET,TAT, etc. Exams. ક્વિઝ આપવા બદલ આભાર. Subjects (વિષય) Quiz Link (ક્વિઝ આપવા નીચે ની લિંક પર ક્લિક કરો ) Indian Constitution (ભારતીય બંધારણ) CLICK HERE Gujarati Grammar (ગુજરાતી વ્યાકરણ) CLICK HERE English Grammar(અંગ્રેજી વ્યાકરણ) CLICK HERE … Read more

Indian Constitution Quiz 2

Indian Constitution quiz will be helpful in GPSC 1/2, STI ,PI, PSI, ASI, TALATI, BINSACHIVALAY, CONSTABLE, HEAD CLERK ,TET,TAT etc. Exams. ક્વિઝ આપવા બદલ આભાર. Subjects (વિષય) Quiz Link (ક્વિઝ આપવા નીચે ની લિંક પર ક્લિક કરો ) Indian Constitution (ભારતીય બંધારણ) CLICK HERE Gujarati Grammar (ગુજરાતી વ્યાકરણ) CLICK HERE English Grammar(અંગ્રેજી વ્યાકરણ) CLICK HERE … Read more

Gujarati Grammar Quiz 1

Gujarati-grammar-quiz1

Gujarati Grammar Quiz will be helpful in GPSC 1/2, STI ,PI, PSI, ASI, TALATI, BINSACHIVALAY, CONSTABLE, HEAD CLERK ,TET,TAT, etc. Exams. ક્વિઝ આપવા બદલ આભાર. Subjects (વિષય) Quiz Link (ક્વિઝ આપવા નીચે ની લિંક પર ક્લિક કરો ) Indian Constitution (ભારતીય બંધારણ) CLICK HERE Gujarati Grammar (ગુજરાતી વ્યાકરણ) CLICK HERE English Grammar(અંગ્રેજી વ્યાકરણ) CLICK HERE … Read more

Indian Constitution Quiz 1

constitution-law,

Indian Constitution quiz will be helpful in GPSC 1/2, STI ,PI, PSI, ASI, TALATI, BINSACHIVALAY, CONSTABLE, HEAD CLERK ,TET,TAT etc. Exams. ક્વિઝ આપવા બદલ આભાર. Subjects (વિષય) Quiz Link (ક્વિઝ આપવા નીચે ની લિંક પર ક્લિક કરો ) Indian Constitution (ભારતીય બંધારણ) CLICK HERE Gujarati Grammar (ગુજરાતી વ્યાકરણ) CLICK HERE English Grammar(અંગ્રેજી વ્યાકરણ) CLICK HERE … Read more