Your are blocked from seeing ads.

નર્મદા જીલ્લા પોષણ સલાહકારોની પોસ્ટ માટે ભરતી

નર્મદા જીલ્લા પોષણ સલાહકારોની પોસ્ટ માટે ભરતી 2022 : પ્રોગ્રામ ઓફિસર ICDS હેઠળના મહત્વાકાંક્ષી જીલ્લાઓ માટે સંપૂર્ણ રીતે હંગામી/કરાર ના આધારે નીચેની જગ્યાઓ માટે અરજીઓ આમંત્રિત કરવામાં આવી છે આ ભરતીમાં માત્ર શોર્ટ લીસ્ત્ય થયેલા ઉમેદવારોને જ ઈન્ટરવ્યું માટે બોલવામાં આવશે.

નર્મદા જીલ્લા ભરતી ૨૦૨૨

નર્મદા જીલ્લા પંચાયત દ્વારા નર્મદા જીલ્લા પોષણ સલાહકારોની પોસ્ટ માટે ભરતી કરવામાં આવી છે. આ ભરતીની અંદર રસ ધરાવતા ઉમેદવારો ની શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, અનુભવ, તેમજ તમામ પ્રકારની માહિતી તેમજ આવેદન પ્રક્રિયા નીચે આપેલ છે.

Your are blocked from seeing ads.

નર્મદા જીલ્લા ભરતી ૨૦૨૨- હાઇલાઇટ્સ

સંસ્થાનું નામ નર્મદા જીલ્લા પંચાયત
પોસ્ટ પોષણ સલાહકાર
આવેદન કરવાની છેલ્લી તારીખ 10/07/2022
અરજી પ્રકાર ઓનલાઈન
સત્તાવાર જાહેરાત Click Here

પોસ્ટ

  • પોષણ સલાહકાર

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો

આવેદન કેવી રીતે કરવું?

  • રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે. (વધુ વિગતો: કૃપા કરીને અધિકૃત જાહેરાત વાંચો)

સત્તાવાર જાહેરાત

નર્મદા જીલ્લા પોષણ સલાહકારોની પોસ્ટ માટે ભરતી

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

  • આવેદન કરવાની છેલ્લી તારીખ : 10/07/2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *