મહેસાણા આંગણવાડીમાં 8 પાસ પર ભરતી: સુપરવાઈઝરની પોસ્ટ માટે આવેદન કરો

આંગણવાડી ભરતી મહેસાણા 2022 – મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ હેઠળની સંકલિત બાળ વિકાસ સેવા દ્વારા, કાર્યકર, મીની આંગણવાડી કાર્યકર, હેલ્પર અને સુપરવાઈઝરની જગ્યાઓ માટે ભરતી સૂચના બહાર પાડવામાં આવશે. જિ.ના ઉમેદવારો. મહેસાણાના લોકોને જાણ કરવામાં આવે છે કે આંગણવાડીની ખાલી જગ્યા માટે અરજી કરતા પહેલા તેઓએ જરૂરી માહિતી અને સત્તાવાર સૂચનાઓ વાંચવી જોઈએ.

મહેસાણા આંગણવાડી ભરતી 2022

મહેસાણા 2022 માટે શિક્ષિત મહિલાઓ અને છોકરીઓ માટે અરજી કરવાની આંગણવાડી ખાલી જગ્યા એ સુવર્ણ તક છે. આજે અમે આ લેખમાં મહેસાણા આંગણવાડી ભરતી 2022 સંબંધિત સંપૂર્ણ માહિતી તમારી સાથે શેર કરીશું.

આ પણ વાંચો : LRD રીઝલ્ટ 2022 : કોન્સ્ટેબલ કટ ઓફ અને મેરીટ લીસ્ટ જાહેર

મહેસાણા આંગણવાડી ભરતી 2022- હાઇલાઇટ્સ

વિભાગનું નામમહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ
પોસ્ટનું નામ વર્કર, મીની વર્કર, સુપરવાઈઝર અને હેલ્પર
સત્તાવાર સૂચનાAvailable Soon

મહેસાણા આંગણવાડી ભરતી માટે યોગ્યતાના માપદંડ

મહેસાણા આંગણવાડી ભરતી માટે જો તમે પણ આવેદન કરવા ઈચ્છો છો તો તેના માટેના તમામ પારકરની માહિતી તથા શૈક્ષણિક લાયકાત તથા અન્ય તમામ પ્રકારની માહિતીઓ નીચે આપ્યા મુજબની છે જે ધ્યાનથી વાંચી આગળ પગલું ભરવું.

પોસ્ટનું નામ

 • આંગણવાડી સુપરવાઇઝર, આંગણવાડી કાર્યકર, આંગણવાડી હેલ્પર, કાર્યકર, આંગણવાડી હેલ્પર અને મદદનીશ.

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • આંગણવાડીની ખાલી જગ્યામાં ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે ઉમેદવારોએ કોઈપણ માન્ય બોર્ડમાંથી 8મી / 10મી / 12મી અથવા તેની સમકક્ષ પરીક્ષા પાસ કરેલ હોવી જોઈએ.

વય મર્યાદા

 • અરજી કરવા માટે, ઉમેદવારની લઘુત્તમ વય 21 વર્ષ અથવા મહત્તમ વય 45 વર્ષ હોવી જોઈએ.

પગાર ધોરણ- Rs.5200 – Rs.20200

 • આંગણવાડી નોકરીઓ માટે પગાર ધોરણ અથવા પગાર માળખા વિશે વધુ જાણવા માટે સત્તાવાર સૂચના તપાસો.

અરજી ફોર્મ સાથે સબમિટ કરવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજોની સૂચિ

 • ડોમિસાઇલ પ્રમાણપત્ર
 • રહેણાંક પ્રમાણપત્ર
 • અરજીપત્રક અને પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ
 • SC/ST/OBC વગેરે. પછાત વર્ગનું પ્રમાણપત્ર
 • અરજી પત્ર

મહત્વપૂર્ણ તારીખો

 • ઓનલાઈન અરજીની શરૂઆતની તારીખ: ટૂંક સમયમાં અપડેટ કરો
 • ઑનલાઇન અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ: ટૂંક સમયમાં અપડેટ કરો

કેવી રીતે અરજી કરવી

 • રસ ધરાવતી અને લાયક મહિલા ઉમેદવારો મહેસાણા આંગણવાડી ખાલી જગ્યા 2022 માટે અરજી કરવા માંગે છે, તેઓ અધિકૃત વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

Apply OnlineClick Here (Available Soon)
Official WebsiteClick Here
HomePageClick Here