જુનાગઢ વન વિભાગ ભરતી 2022 : વન્ય પ્રાણી મિત્રની પોસ્ટ માટે આવેદન કરો

જૂનાગઢ ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ (જૂનાગઢ ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ વન્ય પ્રણી મિત્ર ભારતી 2022) એ વન્ય પ્રણી મિત્ર પોસ્ટ 2022 માટે એક જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. પાત્ર ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે. નવીનતમ અપડેટ્સ મેળવવા માટે મારુ ગુજરાતને નિયમિતપણે તપાસતા રહો.

જુનાગઢ વન વિભાગ ભરતી 2022

જૂનાગઢ ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ વન્ય પ્રણી મિત્ર ભારતી 2022 દ્વારા વન્ય પ્રણી મિત્ર જોબ્સ નોટિફિકેશન 2022 ઓફલાઈન એપ્લિકેશન શરૂ થઈ ગઈ છે અને જેઓ જૂનાગઢ ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ ભારતી 2022 સામે અરજી કરવા ઈચ્છતા હોય તેઓ અરજી સમયગાળા દરમિયાન અરજીઓ મોકલી શકશે. પાત્રતાના માપદંડો, અરજીપત્રક અને અન્ય વિગતો લિંક નીચે દર્શાવેલ છે.

આ પણ વાંચો : LRD રીઝલ્ટ 2022 : કોન્સ્ટેબલ કટ ઓફ અને મેરીટ લીસ્ટ જાહેર

જુનાગઢ વન વિભાગ ભરતી- હાઇલાઇટ્સ

સંસ્થાનું નામ જુનાગઢ વન વિભાગ
પોસ્ટનું નામ વન્ય પ્રાણી મિત્ર
આવેદન કરવાની છેલ્લી તારીખ જાહેરાત થયાના ૧૦ દિવસની અંદર
શ્રેણી સરકારી નોકરી
પસંદગી પ્રક્રિયા Interview
લોકેશન ગુજરાત / ઇન્ડિયા
સત્તાવાર સાઈટ https://forests.gujarat.gov.in

પોસ્ટ

  • વન્ય પ્રાણી મિત્ર

શૈક્ષણિક લાયકાત:

  • જૂનાગઢ ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ વાન્ય પ્રણી મિત્ર ભરતી 2022 માટે અરજી કરવા માંગતા ઉમેદવારોએ શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા અને અનુભવના આધારે લઘુત્તમ સ્તરના લાયકાત માપદંડોને પૂર્ણ કરવા પડશે. જૂનાગઢ ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ વાન્યા પ્રણી મિત્ર લાયકાત માપદંડ સત્તાવાર વેબસાઇટ પરથી તપાસો.

પસંદગી પ્રક્રિયા:

  • ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

કેવી રીતે અરજી કરવી?

  • લાયક ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે.

છેલ્લી તારીખ:

  • આ જાહેરાતના પ્રકાશનની તારીખથી 10 દિવસની અંદર. (જાહેરાત પબ. તારીખ: 27-06-2022)

ઉપયોગી લિંક

સત્તાવાર સાઈટ Click Here
HomePageClick Here