ધોરણ 10 પાસ માટે નોકરીની તક,DRDO માં 1901જગ્યાઓ માટે આવી ભરતી

Advertisements

શું તમે 10 પાસ છો? DRDO દ્વારા એ 1901 વિવિધ જગ્યાઓની ભરતી માટે સૂચના બહાર પાડી છે. લાયકાત, પગાર ધોરણ, ઉંમર મર્યાદા, સૂચના વગરે માહિતી નીચે આપેલ છે.

DRDO ભરતી માહિતી

જાહેરાત કરનાર સંરક્ષણ સંશોધન અને વિકાસ સંગઠન
કુલ જગ્યા1901
લાયકાત 10 પાસ, ગ્રેજ્યુએટ
છેલ્લી તારીખ23 સપ્ટેમ્બર 2022
સત્તાવાર સાઇટhttps://www.drdo.gov.in/

પોસ્ટ નું નામ

  • વરિષ્ઠ તકનીકી સહાયક-B (STA-B) 1075
  • ટેકનિશિયન-એ (ટેક-એ) 826

ઉંમર મર્યાદા:

ઉમેદવારની ઉંમર 18 થી 28 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ

જરૂરી લાયકાત

ટેકનિકલ આસિસ્ટન્ટ

ઓલ ઈન્ડિયા કાઉન્સિલ ફોર ટેકનિકલ એજ્યુકેશન (એઆઈસીટીઈ) દ્વારા માન્ય, જરૂરી શિસ્તમાં વિજ્ઞાનમાં સ્નાતકની ડિગ્રી અથવા એન્જિનિયરિંગ અથવા ટેક્નોલોજીમાં ડિપ્લોમા અથવા કમ્પ્યુટર સાયન્સ અથવા સંબંધિત વિષયો

ટેકનિશિયન

માન્યતાપ્રાપ્ત બોર્ડ અથવા સંસ્થામાંથી 10th વર્ગ પાસ અથવા સમકક્ષ; અને
જરૂરી શિસ્તમાં માન્ય ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા તરફથી પ્રમાણપત્ર; અથવા જો ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થાઓ તે વિદ્યાશાખામાં પ્રમાણપત્ર અથવા જરૂરી શિસ્તમાં રાષ્ટ્રીય વેપાર પ્રમાણપત્ર ન આપે તો જરૂરી શિસ્તમાં માન્ય સંસ્થા તરફથી ઓછામાં ઓછા એક વર્ષની અવધિનું પ્રમાણપત્ર; અથવા જરૂરી શિસ્તમાં રાષ્ટ્રીય એપ્રેન્ટિસશિપ પ્રમાણપત્ર.

ખાસ સૂચના

DRDO એ વિવિધ જગ્યા માટે ભરતી માટે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો તારીખ 23-09-2022 સુધીમાં ઓનલાઇન અરજીઓ કરી શકે છે. આ ભરતીમાં કુલ 1901 જગ્યાઓ પર ભરતી થવાની છે. વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર સૂચના વાંચો.

ઉપયોગી લીંક

સતાવાર સુચના અહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો