ધોરણ 10 પાસ ઉપર નોકરી ની તક,ઇન્ડિયન એરપોર્ટ ઑથોરિટી દ્વારા ભરતી ની જાહેરાત

એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયાએ જુનિયર આસિસ્ટન્ટ, સિનિયર આસિસ્ટન્ટની ભરતી માટે નવીનતમ સૂચના બહાર પાડી છે.

એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા ભરતી

એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયાએ જુનિયર આસિસ્ટન્ટ, સિનિયર આસિસ્ટન્ટની ભારતી માટે નવીનતમ સૂચના બહાર પાડી છે. સૂચના મુજબ, આ ભરતી માટે 156 પોસ્ટ ફાળવવામાં આવી છે. અરજીની પ્રક્રિયા 01.09.2022ના રોજથી શરૂ થશે અને અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ 30.09.2022 છે.

ભરતી માહિતી

જાહેરાત કરનાર એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા
પોસ્ટનું નામજુનિયર આસિસ્ટન્ટ, સિનિયર આસિસ્ટન્ટ.
કુલ જ્ગ્યાઓ 156
પગાર રૂ. 31,000/- થી 1,10,000/-
સત્તાવાર વેબસાઇટwww.aai.aero.

લાયકાત

ઉમેદવારોની શૈક્ષણિક લાયકાત 10મું પાસ/મિકેનિકલમાં ડિપ્લોમા, ઓટોમોબાઈલ/ગ્રેજ્યુએટ પ્રાધાન્ય B.Com કોમ્પ્યુટર તાલીમ અભ્યાસક્રમ સાથે છે.

પસંદગી પ્રક્રિયા:-

અરજદારોની પસંદગી પ્રક્રિયા કમ્પ્યુટર આધારિત કસોટી (લેખિત પરીક્ષા) પર આધારિત હશે.

ઉંમર મર્યાદા:-

ઉમેદવારોની લઘુત્તમ વય મર્યાદા 18 વર્ષથી વધુ હોવી જોઈએ
મહત્તમ વય મર્યાદા 30 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ.

પોસ્ટનું નામ

  • જુનિયર આસિસ્ટન્ટ (ફાયર સર્વિસ) NE-4 132
  • જુનિયર આસિસ્ટન્ટ (ઓફિસ) NE-4 10
  • વરિષ્ઠ સહાયક (એકાઉન્ટ્સ) NE-6 13
  • વરિષ્ઠ સહાયક (સત્તાવાર ભાષા) NE-6 01
  • કુલ 156

પગાર

  • જુનિયર આસિસ્ટન્ટ (ફાયર સર્વિસ) NE-4/ જુનિયર આસિસ્ટન્ટ (ઓફિસ) NE-4 માટે રૂ. 31,000/- થી 92,000/-
  • વરિષ્ઠ મદદનીશ (એકાઉન્ટ્સ) NE-6/ વરિષ્ઠ મદદનીશ (સત્તાવાર ભાષા) NE-6 માટે રૂ. 36,000/- થી 1,10,000/-

ઉપયોગી લીંક

જાહેરાત અહી જુઓ
હોમપેજ અહી જુઓ
Airport Authority of India bharti
Airport Authority of India bharti
Read Also:-   ICPS વલસાડ ભરતી 2022 : @wcd.nic.in

Leave a Comment