જીલ્લા પંચાયત પાટણ દ્વારા કાયદા સલાહકારની જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

જિલ્લા પંચાયત પાટણ ભરતી 2022 : જિલ્લા પંચાયત પાટણ દ્વારા તાજેતરમાં કાનૂની સલાહકાર ભરતી 2022 માટે અરજી આમંત્રિત કરવામાં આવી છે, લાયક ઉમેદવારો જાહેરાત પ્રકાશિત થયાની તારીખથી 15 દિવસની અંદર તેમની અરજી મોકલે છે.

જિલ્લા પંચાયત પાટણ ભરતી

જીલ્લા પંચાયત પાટણ દ્વારા તાજેતરમાં એક ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે જેમાં આ સંસ્થા દ્વારા કાયદા સલાહકારની જગ્યાઓ ભરવા માટે ઉમેદવાર ની જરૂરીયાત છે તો આ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલી છે.

જિલ્લા પંચાયત પાટણ ભરતી – હાઈલાઈટ્સ

સંસ્થાનું નામ જીલ્લા પંચાયત પાટણ
પોસ્ટ કાયદા સલાહકાર
કુલ જગ્યાઓ 01
નોકરી સ્થળ પાટણ / ગુજરાત
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ જાહેરાત પ્રકાશિત થયાના 15 દિવસની અંદર
Official Websitepatandp.gujarat.gov.in

પોસ્ટ

  • કાયદા સલાહકાર

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી એલએલબી.
  • ઓછામાં ઓછો પાંચ વર્ષનો કાનૂની અનુભવ, જેમાંથી હાઈકોર્ટમાં ઓછામાં ઓછો 3 વર્ષનો કાનૂની અનુભવ અથવા સરકારી વિભાગો/વિભાગીય કચેરીઓમાં સરકાર વતી સુપ્રીમ કોર્ટ/હાઈકોર્ટના કેસોમાં બચાવનો 3 વર્ષનો અનુભવ.
  • CCC+ કોમ્પ્યુટર કોર્સ.

ઉમર મર્યાદા

  • મહત્તમ 50 વર્ષ.

પગાર ધોરણ

  • રૂ. 60,000/-

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • લાયક ઉમેદવારો કે જેઓ સૂચના અથવા ઉપરોક્ત વિગતો અનુસાર માપદંડોને પૂર્ણ કરે છે તેઓ જોડાયેલ નિયત ફોર્મેટમાં અરજી કરી શકે છે અને તેમના બાયો-ડેટા, તાજેતરના પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવનું પ્રમાણપત્ર અને તમામ જરૂરી દસ્તાવેજોની નકલ અરજી સાથે મોકલી શકે છે. .

સરનામું

  • જિલ્લા વિકાસ અધિકારી,
  • જિલ્લા પંચાયત – પાટણ,

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

  • જાહેરાતની તારીખથી 15 દિવસની અંદર. પ્રકાશિત (જાહેરાત પ્રકાશિત તારીખ – 29.09.2022

મહત્વપૂર્ણ લીંક

સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
HomePageClick Here