જામનગર મહાનગર પાલિકા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે નવી ભરતીની જાહેરાત

જામનગર મહાનગર પાલિકા ભરતી 2023 : જામનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને નીચે જણાવેલ જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ગાર્ડન સુપરવાઇઝર માટે JMC ભરતી માટે તમે અન્ય વિગતો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે.

જામનગર મહાનગર પાલિકા ભરતી 2023

જામનગર મહાનગર પાલિકા દ્વારા તાજેતરમાં એક ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેમ આ સંસ્થાની અંદર વિવિધ જગ્યાઓ ભરવા માટે ઉમેદવારોની જરૂરિયાત છે. તો આ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ માહીતી નીચે આપેલી છે.

જામનગર મહાનગર પાલિકા ભરતી 2023 – હાઈલાઈટ્સ

સંસ્થાનું નામજામનગર મહાનગર પાલિકા
પોસ્ટનું નામગાર્ડન સુપરવાઈઝર
ઇંટરવ્યૂ તારીખ17-08-2023
નોકરીનો પ્રકારસરકારી નોકરી
અરજીનો પ્રકારઇંટરવ્યૂ આધારિત
નોકરી સ્થળજામનગર / ગુજરાત

પોસ્ટનું નામ

  • ગાર્ડન સુપરવાઈઝર

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • માન. યુનિ.નાં બી.એસ.સી. એગ્રીકલ્ચર અથવા બી.એસ.સી.
  • હોર્ટીકલ્ચર અને ૨ વર્ષનો લગત કામગી૨ીનો અનુભવ.

ઉમર મર્યાદા

  • નિયમ મુજબ

પગાર ધોરણ

  • 30,000 રૂપિયા પ્રતિ મહિનાના

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

  • રસ ધરાવતા ઉમેદવારોને તમામ અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે હાજર રહેવા વિનંતી છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

વોક-ઇન-ઇન્ટરવ્યુ તારીખ17-08-2023

મહત્વપૂર્ણ લિન્ક

સત્તાવાર જાહેરાતઅહીં ક્લિક કરો
હોમપેજઅહીં ક્લિક કરો