ભારતીય નેવી માં ભરતીની જાહેરાત,112 પોસ્ટ માટે અરજી પ્રક્રિયા શરૂ

અત્યારે ભારતીય નૌકાદળ માં 112 પોસ્ટ માટે ભરતી કરી રહ્યું છે. ઉમેદવારો અહીં મહત્વપૂર્ણ તારીખો, શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા અને અન્ય વિગતો ચકાસી શકે છે.

ભારતીય નૌકાદળ ભરતી

ઈન્ડિયન નેવીએ ટ્રેડ્સમેન મેટ પોસ્ટ્સની નોંધણી માટે ઓનલાઈન એપ્લિકેશન લિંક બહાર પાડી છે. ઇન્ડિયન નેવી ટ્રેડ્સમેન એપ્લિકેશન લિંક 06 સપ્ટેમ્બર 2022 સુધી સત્તાવાર વેબસાઇટ્સ એટલે કે https://erecruitment.andaman.gov.in પર ઉપલબ્ધ છે.
મુખ્યમથક આંદામાન અને નિકોબાર કમાન્ડના વિવિધ એકમોમાં ગ્રુપ “C” નોનગેઝેટેડ, ભારતી માટે ઔદ્યોગિક માટે 112 પોસ્ટ ઉપલબ્ધ છે. પસંદ કરેલ ઉમેદવારોએ સામાન્ય રીતે આંદામાન અને નિકોબાર કમાન્ડના વહીવટી નિયંત્રણ હેઠળના એકમોમાં સેવા આપવી પડશે, જો કે, તેઓને વહીવટી જરૂરિયાતો અનુસાર નેવલ યુનિટ્સ/ફોર્મેશનમાં ભારતમાં ગમે ત્યાં પોસ્ટ કરી શકાય છે.

ભારતીય નૌકાદળ ભરતી વિસ્તૃત માહિતી

જાહેરાત કરનાર ભારતીય નૌકાદળ દ્વારા
પોસ્ટનું નામ ટ્રેડ્સમેન મેટ
કુલ પોસ્ટ 112
ઓનલાઈન અરજી તારીખ 06.08.2022
સત્તાવાર વેબસાઇટ www.joinindiannavy.gov.in

પોસ્ટ નું નામ

ટ્રેડ્સમેન મેટ

કુલ જગ્યાઓ

  • ઓબીસી – 32
  • SC – 18
  • ST – 8
  • EWS – 11
  • કુલ – 112

લાયકાત

માન્ય બોર્ડ/સંસ્થાઓમાંથી 10મું ધોરણ પાસ અને સંબંધિત વેપારમાં માન્ય ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થામાંથી પ્રમાણપત્ર.

ઉંમર મર્યાદા

18 થી 25 વર્ષ

પગાર ધોરણ

સાતમી સીપીસી મુજબ પે બેન્ડ, લેવલ 1 – રૂ. 18000-56900

અરજી કેવી રીતે કરવી

  • સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જાઓ – https://erecruitment.andaman.gov.in
  • ‘ટ્રેડસમેન મેટ, હેડક્વાર્ટર, આંદામાન અને નિકોબાર કમાન્ડની પોસ્ટ માટે ભરતી હેઠળ આપેલ ‘ઓનલાઈન અરજી કરો’ પર ક્લિક કરો.
  • તમારી વિગતો ભરો
  • તમારી અરજી સબમિટ કરો

ઉપયોગી લીંક

સતાવાર વેબસાઈટઅહી ક્લિક કરો
સતાવાર જાહેરાત અહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો

Leave a Comment