ઇન્ડિયન નેવી અગ્નીવીર MR ભરતી 2022

ભારતીય નૌકાદળ અગ્નિવીર એમઆર ભારતી 2022 : 01/2022 (ડિસેમ્બર 22) બેચ માટે અગ્નિવીર (MR) તરીકે નોંધણી માટે અપરિણીત પુરુષ અને અપરિણીત મહિલા ઉમેદવારો પાસેથી ઑનલાઇન અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે. અગ્નિવીર (MR) માટે કુલ ખાલી જગ્યાઓ 200 છે (માત્ર મહત્તમ 40 મહિલાઓ સહિત). પાત્રતા માપદંડો અને વ્યાપક નિયમો અને શરતો અહીં નીચે આપેલ છે.

ઇન્ડિયન નેવી અગ્નીવીર ભરતી

ઇન્ડિયન નેવી અગ્નીવીર MR ભરતી 2022 એ વિવિધ જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. યોગ્ય ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લો અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરો. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે.

ઇન્ડિયન નેવી અગ્નીવીર ભરતી- હાઇલાઇટ્સ

સંસ્થાનું નામ ઇન્ડિયન નેવી
કુલ જગ્યાઓ 200 (40 મહિલાઓ)
પોસ્ટ અગ્નિવીર મેટ્રિક ભરતી (MR) 01/2022 બેચ
નોકરી સ્થળ ભારતમાં ગમે ત્યાં
આવેદન મોડ ઓનલાઈન
આવેદન પ્રક્રિયા શરુ થયા તારીખ 25.07.2022
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 30.07.2022

પોસ્ટ

  • અગ્નિવીર મેટ્રિક ભરતી (MR) 01/2022 બેચ

જગ્યાઓ

  • કુલ 200 (40 મહિલાઓ)

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • ઉમેદવારે શિક્ષણ મંત્રાલય, સરકાર દ્વારા માન્ય શાળા શિક્ષણ બોર્ડમાંથી મેટ્રિકની પરીક્ષા પાસ કરેલ હોવી જોઈએ.

ઉમર મર્યાદા

  • ઉમેદવારોનો જન્મ 01 ડિસેમ્બર 1999 થી 31 મે 2005 વચ્ચે થયો હોવો જોઈએ (બંને તારીખો સહિત)

પગાર ધોરણ (પે-સ્કેલ)

  • અગ્નિવીરોને એક નિશ્ચિત વાર્ષિક ઇન્ક્રીમેન્ટ સાથે દર મહિને ₹30,000નું પેકેજ ચૂકવવામાં આવશે. વધુમાં, જોખમ અને હાડમારી, ડ્રેસ અને મુસાફરી ભથ્થા ચૂકવવામાં આવશે.

સેવા નિધિ : અગ્નિવીરોને તેમની સગાઈનો સમયગાળો પૂરો થવા પર સરકાર દ્વારા તેમના માસિક યોગદાન સાથે મેળ ખાતા યોગદાનનો સમાવેશ કરતું એક વખતનું સેવા નિધિ પેકેજ આપવામાં આવશે, જે નીચે દર્શાવેલ છે…

YearCustomised
Package
(Monthly)
In
Hand
(70%)
Contribution to
Agniveer Corpus
Fund (30%)
Contribution to
Corpus fund
by GoI
1st Year300002100090009000
2nd Year330002310099009900
3rd Year36500255501095010950
4th Year40000280001200012000
Total Contribution
in Agniveer Corpus
Fund
Rs. 5.02 LakhRs. 5.

ભારતીય નૌકાદળ અગ્નિવીર શારીરિક ફિટનેસ ટેસ્ટ વિગતો:

શ્રેણી પુરુષ મહિલા
ઉંચાઈ 157 cms152 cms
દોડ 1.6 Km run to be completed in 6 minutes 30 Second1.6 Km run to be completed in 8 minutes
ઉઠક બેઠક 2015
પુશ અપ 12N/A
બેન્ટ ની સિટ-અપ્સN/A10

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

  • આવેદન પ્રક્રિયા શરુ થયા તારીખ : 25.07.2022
  • આવેદન કરવાની છેલ્લી તારીખ : 30.07.2022

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
સત્તાવાર સાઈટ Click Here
HomePageClick Here