Your are blocked from seeing ads.

History of Gujarat quiz 7(વાઘેલા વંશ)

આજે વાઘેલા વંશ તમે અહી ટેસ્ટ આપશો.

Vaghela period today you will give the test here.

Your are blocked from seeing ads.

Welcome to your History Quiz 7

1. 
ભવાઇના મુખ્ય વાજિંત્ર ને શુ કહે છે?

Your are blocked from seeing ads.
2. 
ભવાઈમાં સૌથી જૂનો વેશ કોનો હોય છે?

3. 
ધોળકાના જાગીરદાર કોણ હતા?

4. 
ભવાઇના વેશ ની શરૂઆત કોના આક્રમણ સમયે થઈ હતી?

5. 
વસંતપાળે નીચેનામાંથી કઈ કૃતિ ની રચના કરેલી છે?

6. 
વિસલદેવ ના સમય માં દુકાળ પડ્યો ત્યારે કોને તેમના પોતાના અનાજ ના કોઠારો રાજાને આપી મદદ કરી હતી?

7. 
નીચેનામાંથી કયું સારંગદેવ વાઘેલા નું ઉપનામ છે?

8. 
સારંગદેવ નો છેલ્લો અભિલેખ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય છે?

9. 
કોને કારણઘેલો કહેવામાં આવે છે?

10. 
નીચેનામાંથી કયો ભવાઈનો વેશ નથી?

Subjects (વિષય)
Quiz Link (ક્વિઝ આપવા નીચે ની લિંક પર ક્લિક કરો )
Indian Constitution (ભારતીય બંધારણ)CLICK HERE
Gujarati Grammar (ગુજરાતી વ્યાકરણ)CLICK HERE
English Grammar(અંગ્રેજી વ્યાકરણ)CLICK HERE
History Of Gujarat (ગુજરાત નો ઇતિહાસ)CLICK HERE
JOB UPDATES (રોજગાર માહિતી)CLICK HERE
GPSC GUIDANCE (જીપીએસસી તૈયારી માટે માર્ગદર્શન)CLICK HERE
UPSC EXAM PREPARATION GUIDANCE CLICK HERE