Your are blocked from seeing ads.

History of Gujarat quiz 12(ગાંધી યુગ,વિરમ ગામ & અમદાવાદ મિલ મજૂર & ખેડા સત્યાગ્રહ)

Your are blocked from seeing ads.

Welcome to your History Quiz 12

1. 
ખેડા સત્યાગ્રહ માં ગુજરાત નાં વિઠ્ઠલ ભાઇ પટેલ સાથે બીજા કયા વકીલ હતા?

2. 
કયો સમય ગાંધી યુગ તરીકે ઓળખાય છે?

Your are blocked from seeing ads.
3. 
અમદાવાદ મિલ-મજુર સત્યાગ્રહ માં પંચ તરીકે કોની નિમણૂક કરવામાં આવી?

4. 
ગાંધીજી એ ઝવેરચંદ મેઘાણી ને કયું બિરુદ આપ્યું હતું?

5. 
ગાંધીજી ના અંગત સચિવ નું નામ શું હતું?

6. 
ગાંધીજી નો ત્રીજો સત્યાગ્રહ કયો હતો?

7. 
ગાંધીજી એ મિલ મજુરો ની હડતાલ ને____નામ આપ્યું હતું.

8. 
ખેડા સત્યાગ્રહ માં ડુંગળી ચોર નું બિરુદ કોને આપવામાં આવ્યું હતું?

9. 
પ્રવાસી ભારતીય દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે?

10. 
અમદાવાદ મિલ-મજુર સત્યાગ્રહ આંદોલન માં કોણ સૌપ્રથમવાર ઉપવાસ પર બેઠું હતું?

11. 
અમદાવાદ માં મજુર મહાજન ની સ્થાપના ક્યારે થઇ હતી?

12. 
દેશબંધુ નું બિરુદ કોણે મળ્યું છે?

ક્વિઝ આપવા બદલ આભાર.

Subjects (વિષય)
Quiz Link (ક્વિઝ આપવા નીચે ની લિંક પર ક્લિક કરો )
Indian Constitution (ભારતીય બંધારણ)CLICK HERE
Gujarati Grammar (ગુજરાતી વ્યાકરણ)CLICK HERE
English Grammar(અંગ્રેજી વ્યાકરણ)CLICK HERE
History Of Gujarat (ગુજરાત નો ઇતિહાસ)CLICK HERE
JOB UPDATES (રોજગાર માહિતી)CLICK HERE
GPSC GUIDANCE (જીપીએસસી તૈયારી માટે માર્ગદર્શન)CLICK HERE
UPSC EXAM PREPARATION GUIDANCE CLICK HERE

1 thought on “History of Gujarat quiz 12(ગાંધી યુગ,વિરમ ગામ & અમદાવાદ મિલ મજૂર & ખેડા સત્યાગ્રહ)”

Leave a Comment

Your are blocked from seeing ads.