ગુજરાતના ખેડૂતોને થશે મોટો ફાયદો : ડ્રેગન ફ્રુટની ખેતી માટે સરકાર આપશે 4.50 લાખની સહાય

ડ્રેગન ફ્રુટ : ગુજરાત સરકારે ડ્રેગન ફ્રુટની ખેતી કરતા ખેડૂતો માટે મોટી જાહેરાત કરી છે, જાણો શું છે સમાચારમાં કમળના ફળની ખેતી કરતા ખેડૂતોને પ્રોત્સાહક સહાય ડીબીટીમાંથી સીધી ખેડૂતના ખાતામાં ચૂકવવામાં આવશે.

ડ્રેગન ફ્રુટની ખેતી કરતા ખેડૂતો માટે ગુજરાત સરકારે મોટી જાહેરાત કરી છે. રાજ્યના કૃષિ મંત્રી રાઘવજી પટેલે જણાવ્યું હતું કે કમળના ફળ એટલે કે ડ્રેગનફ્રૂટની ખેતી કરતા ખેડૂતોને કુલ રૂ. 1000 લાખ અને સર્વગ્રાહી બાગાયત વિકાસ હેઠળ ખેડૂતોને રૂ. 650 લાખ આપવામાં આવશે.

3 લાખ પ્રતિ હેક્ટર અને 4.50 લાખ પ્રતિ હેક્ટર

વધુમાં વધુ રૂ. ડ્રેગન ફ્રૂટની ખેતી કરતા સામાન્ય જાતિના ખેડૂતોને હેક્ટર દીઠ 3 લાખ અને વધુમાં વધુ રૂ. એક હેક્ટર મર્યાદામાં SC/ST ખેડૂતોને પ્રતિ હેક્ટર 4.50 લાખ આપવામાં આવશે.

CHD હેઠળ ખેડૂતોને 650 લાખની સહાય

વધુમાં, વ્યાપક બાગાયત વિકાસ ખેડૂતોને બારમાસી ફળોના વાવેતરમાં સહાય, સિંચાઈના સાધનોમાં સહાય, બાગાયતી યાંત્રિકરણ, બાગાયતી માળખાકીય સુવિધા, વર્મી કમ્પોસ્ટ યુનિટ, પ્લાસ્ટિક કવર, વ્યક્તિગત ખેડૂત, FPO, FPC, કુલ જેવા વિવિધ ઘટકોમાં નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે છે. ખેડૂતોના હિતમાં રૂા.નો કાર્યક્રમ શરૂ કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. 650 લાખની સહાય માટે રૂ.

કુલ રૂ. આ પ્રોત્સાહક સહાય માટે બંને કાર્યક્રમો માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા 1650 લાખની ફાળવણી કરવામાં આવી છે.

રાજ્યના ખેડૂતોને ઘણો ફાયદો થશે

ડ્રેગનફ્રૂટમાં મહત્વપૂર્ણ વિટામિન્સ અને મિનરલ્સનો સારો એવો જથ્થો હોવાથી આ પાક હેઠળનો વિસ્તાર ખેતી માટે સહાયતા કાર્યક્રમથી ઝડપથી વધારી શકાય છે, સાથે જ વિદેશથી થતી આયાત પરની નિર્ભરતા પણ ઘટાડી શકાય છે.

જો ગુજરાતના ખેડૂતને પ્રારંભિક ઊંચા રોકાણ સામે જરૂરી નાણાકીય સહાય મળે તો ગુજરાતના ખેડૂતને અન્ય દેશોમાં નિકાસ કરીને વિદેશી હૂંડિયામણ કમાવવાની પૂરતી તકો મળશે. કમળના ફળની ખેતી કરતા ખેડૂતોને પ્રોત્સાહક સહાય ડીબીટીમાંથી સીધી ખેડૂતના ખાતામાં ચૂકવવામાં આવશે.