ગુજરાત GVK EMRI ભરતી 2022 @emri.in

GVK EMRI ભરતી 2022 – ઇમરજન્સી મેનેજમેન્ટ એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (EMRI) અમદાવાદ એ વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી માટેની સૂચના પ્રકાશિત કરી છે GVK EMRI ગુજરાત ભરતી 2022 માં કુલ ખાલી જગ્યાઓ છે.

GVK EMRI ભરતી

ગુજરાત આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા તાજેતરમાં જ એક જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી તેમાં GVK emri દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓની ભારતીઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. આ બાબતે જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તેના માટેની બધી જ મહત્વની જાણકારી તથા અરજી કરવાની લિંક નીચે આપેલ છે.

GVK EMRI ભરતી – હાઇલાઇટ્સ

પોસ્ટ્સક્લિનિકલ સાયકોલોજિસ્ટ
શૈક્ષણિક લાયકાતsc/Bsc/MA (ક્લિનિકલ સાયકોલોજી)
અનુભવક્લિનિકલ કાઉન્સેલિંગમાં ઓછામાં ઓછા 2 વર્ષ
સ્થળઅમદાવાદ ઓફિસ
તારીખ:25-July-2022

પોસ્ટ

  • વિવિધ

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • sc/Bsc/MA (ક્લિનિકલ સાયકોલોજી)

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • ઇન્ટરવ્યૂ

અરજી કઈ રીતે કરવી?

  • રસ ધરાવતા ઉમેદવારોને તમામ અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે હાજર રહેવા વિનંતી છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

  • ઇન્ટરવ્યુ તારીખ: 25-જુલાઈ-2022
  • ઇન્ટરવ્યૂનો સમય: સવારે 10:00 થી બપોરે 12:00 સુધી

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સત્તાવાર જાહેરાતClick Here
HomePageClick Here