ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિજ પરિણામ જાહેર : બીજા અઠવાડિયાનું પરિણામ જોવા અહી ક્લિક કરો

ગુજરાત રાજ્યમાં ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલા Gujarat Gyan Guru Quiz ના આજે બે અઠવાડિયા પૂરા થઈ ગયા છે હવે નાગરિકો વિદ્યાર્થીઓ તેમજ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ આ જ્ઞાન ગ્રુપ માં ભાગ લેતો હોય તેમના પ્રથમ સત્રના પરિણામની તથા ઇનામ મળી ચૂક્યા છે. હવે સરકાર દ્વારા બીજા અઠવાડિયા નું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવેલું છે જે લોકો આ પરિણામની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છે તેમને આજે આપણી આ લેખ દ્વારા ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ પ્લીઝ ના બીજા સપ્તાહમાં પરિણામ ની લીંક છેલ્લે આપવામાં આવેલી છે.

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિજ પરિણામ જાહેર

10મી જુલાઈથી 9મી સપ્ટેમ્બર સુધી G3Q ક્વિઝમાં કુલ 9 રાઉન્ડ યોજાશે અને દરેક રાઉન્ડના ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝનું પરિણામ આવતા શનિવારે G3Q ક્વિઝ વેબસાઈટ પર જાહેર કરવામાં આવશે. G3Q ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝનું પરિણામ 9 રાઉન્ડમાં સારું મેળવનાર ઉમેદવારોને જિલ્લા કક્ષાએ અને પછી રાજ્ય-સ્તરની ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝમાં ભાગ લેવાની તક મળશે.

Gujarat Gyan Guru Quiz Result

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરૂ કવિઝ બાબતે અન્ય પણ અગત્યના સમાચાર બહાર આવ્યા છે. જેમાં બીજા અઠવાડિયાની કવિઝનું પરિણામ 17 જુલાઈ 2022 ના રોજ ઓનલાઈન મૂકવામાં આવશે. જે સવારે 8.00 વાગ્યે લિંક કાર્યરત થશે

આ કવિઝનું પરિણામ પત્રક નીચે મુજબ આપેલું છે. અઠવાડિયાના દરેક પરિણામના દિવસે પણ G3Q Portal 2022 પર ઉમેદવારોનું રિઝલ્ટ મૂકવામાં આવશે.

આ પણ વાંચો : ITI ગુજરાત દ્વારા ભરતીની જાહેરાત ૨૦૨૨

ગુજરાતી ગુરુ ક્વિઝ બીજા રાઉન્‍ડનું રિજલ્ટ ૨૦૨૨

બીજી સૌથી મહત્વની વાત જણાઈ દઈએ કે બીજા અઠવાડિયાની પ્રશ્નોત્તરી ૧૭ જુલાઈ ૨૦૨૨ના રોજ સવારે નીચેથી ૮ જાન્યુઆરીથી થશે, તો હજુ પણ રજીસ્ટ્રેશનના મિત્રો બાકી હોય તો તે આજે રજીસ્ટ્રેશન લીન્ક કરી રહ્યા છે.

ગુજરાતી ગુરુ ક્વિઝ પરિણામનું સમયપત્રક નીચે મુજબ છે, દરેક દિવસના દિવસે G3Q ક્વિઝ પોર્ટલ પર ભાગ લેનાર પોસ્ટલ સ્કોર્સ જાહેર કરવામાં આવશે.

ગુજરાતી ગુરુ ક્વિઝનું શાંતિ શાંતિ રીતે જોવું?

રાજ્યના વિદ્યાર્થીઓ, નાગરિકો આજે કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા મિત્રોઓએ ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ કવિઝમાં ભાગ લીધો હતો. તેનું પરિણામ કેવી રીતે ચેક કરવું તેની માહિતી નીચે મુજબ છે.

  • પ્રથમ, @g3q.Org દ્વારા ગુજરાતી જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ વેબસાઇટ પર જાઓ
  • તમારી ID પાસવર્ડ સાથે ત્યાં લોગિન કરો
  • પરિણામ પોર્ટલ પર ક્લિક કરીને પોતાની સાપ્તાહિક સ્કોર તપાસો
  • ગુજરાતી ગુરુ ક્વિઝ પરિણામ માટે જસ્ટ પ્રિન્ટ પસંદ કરો
  • તે પછી, તમે G3Q ક્વિઝ પરિણામ પીડીએફ ફોર્મેટમાં ડાઉનલોડ કરી શકો છો.
રિજલ્ટ જોવા માટે અહી ક્લિક કરો
રજીસ્ટ્રેશન કરવા અહી ક્લિક કરો
Homepage અહી ક્લિક કરો