ગુજરાત 108 માં ભરતી Gujarat GVK EMRI Recruitment 2022 @emri.in

ઇમરજન્સી મેનેજમેન્ટ એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (EMRI) અમદાવાદે વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી માટેની સૂચના પ્રકાશિત કરી છે GVK EMRI ગુજરાત ભરતી 2022 માં કુલ ખાલી જગ્યાઓ છે. નીચે દર્શાવેલ પોસ્ટ્સ 2022 માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. અન્ય વિગતો જેવી કે પોસ્ટની સંખ્યા , શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે નીચે આપેલ છે. આ પોસ્ટ માટે અરજી કરતાં અધિકૃત જાહેરાત વાંચવી આવશ્યક છે. શુભેચ્છા.

ગુજરાત 108 GVK EMRI ભરતી 2022

સિલવાસા માટે ઇન્ટરવ્યુમાં

OrganizationGVK – Emergency Management & Research Institute (EMRI)
PostsCall Center Executive
Educational QualificationGraduate in Any StreamBasic Knowledge of Computer / Fresher / Experienced
Selection ProcessInterview Based

નોંધ: શિફ્ટમાં કામ કરવા માટે તૈયાર

ઇન્ટરવ્યુ પ્રક્રિયા: GVK EMRI ભરતી 2022

ઇન્ટરવ્યુ તારીખ:

 • તારીખ: 18-જૂન-2022

ઇન્ટરવ્યુ સમય:

 • સવારે 10:00 થી બપોરે 02:00 સુધી

સરનામું: જીવીકે ઇમરજન્સી મેનેજમેન્ટ એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ 108- MRS, શ્રી વિનોબા ભાવે સિવિલ હોસ્પિટલ, સિલવાસા, (D&N) ભારત.

મહત્વપૂર્ણ કડીઓ

ગુજરાત GVK EMRI ભરતી 2022 @ emri.in

 • લાયકાત: BSC/GNM/ANM
 • નોકરીની ભૂમિકા: અમદાવાદ ઓફિસમાંથી ઓનલાઈન સલાહ આપો કોમ્પ્યુટરનું મૂળભૂત જ્ઞાન
 • ફ્રેશર/અનુભવી
 • શિફ્ટમાં કામ કરવા માટે તૈયાર

કૉલ સેન્ટર એક્ઝિક્યુટિવ

 • લાયકાત: કોઈપણ સ્નાતક
 • કોમ્પ્યુટરનું મૂળભૂત જ્ઞાન
 • ફ્રેશર/અનુભવી
 • શિફ્ટમાં કામ કરવા માટે તૈયાર

ક્લિનિકલ સાયકોલોજિસ્ટ

 • લાયકાત: Msc/Bsc/MA (ક્લિનિકલ સાયકોલોજી)
 • અનુભવ: ક્લિનિકલ કાઉન્સેલિંગમાં ઓછામાં ઓછા 2 વર્ષ
 • પાળીમાં કામ કરવા તૈયાર
 • ટેલિફોનિક સલાહ, પરામર્શ અને માહિતી આપવી સ્થાન: અમદાવાદ ઓફિસ

ગુજરાત GVK EMRI ભરતી 2022 કેવી રીતે અરજી કરવી?

 • રસ ધરાવતા ઉમેદવારોને તમામ અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે હાજર રહેવા વિનંતી છે.

પસંદગી પ્રક્રિયા: ઇન્ટરવ્યુ આધારિત

 • ઇન્ટરવ્યૂ તારીખ: 21 જૂન 2022
 • ઇન્ટરવ્યૂનો સમય: સવારે 10:00 થી બપોરે 12:00 સુધી

સરનામું: જીવીકે ઇમરજન્સી મેનેજમેન્ટ એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કાઠવાડા રોડ, નવા નરોડા, અમદાવાદ

મહત્વપૂર્ણ કડીઓ

હેલ્પલાઇન સેવાઓ

 • 104 (Health Helpline)
 • 181 (Women Helpline And Rescue Vans)
 • 100 (Police Command And Control Center)
 • 1962 (Veterinary Mobile Clinics)
 • Public Grievance Redressal Helpline
 • Mother And Child Tracking Facilitation Center
 • Specific Segment Oriented Focused Services
 • 102 (Jssk Mother And Child Care Pick Up, Drop Back And Inter Facility Transfer)
 • Mobile Medical Units (Rural Village Health Outreach)
 • Safety Projects ( Road Safety Awareness)
 • Hearse (Mortuary) Van Services ( For The Poor)
 • Gujarat 108 Bharti 2022 For For Driver, Pharmacist & Emergency Medical Technician Posts Details Like Age Limit,
 • Educational Qualification, Selection Process, Application Fee And How To Apply Are Given Below.