Your are blocked from seeing ads.

ધોરણ 10 ના રિજલ્ટ અંગે મહત્વની સૂચના । રિજલ્ટ ની તારીખ અને કેવી રીતે જોવું સૌથી પહેલા જુઓ વિગતવાર માહિતી

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગરની અખબારી યાદી જણાવે છે કે માર્ચ-૨૦૨૩ માં યોજાયેલ માધ્યમિક શાળાંત પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા ધોરણ-૧૦ (એસ.એસ.સી) અને સંસ્કૃત પ્રથમા પરીક્ષાનું પરિણામ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની વેબસાઇટ www.gseb.org પર તા.૨૫/૦૫/૨૦૨૩ ના રોજ સવારના ૦૮:૦૦ કલાકે જાહેર કરવામાં આવશે. વિદ્યાર્થીઓ તેઓનું પરિણામ પરીક્ષાનો બેઠક ક્રમાંક(Seat Number) ભરીને મેળવી શકશે. વિદ્યાર્થીઓ WhatsApp Number 6357300971 પર પણ પોતાનો બેઠક ક્રમાંક મોકલીને પરિણામ મેળવી શકશે. વિદ્યાર્થીઓના ગુણપત્રક અને S.R. નકલ શાળાવાર મોકલવા અંગેની વિગતવાર સૂચનાઓ હવે પછીથી કરવામાં આવશે. પરીક્ષા બાદ ગુણચકાસણી અને દફતર ચકાસણીની સૂચનાઓ બોર્ડની વેબસાઇટ પર મૂકવામાં આવશે. ગુણચકાસણીની અરજી ઓનલાઇન કરવાની રહેશે. પરિણામ બાદ નામ સુધારાની દરખાસ્ત નિયત નમૂનામાં કરવાની રહેશે. પૂરક પરીક્ષા-૨૦૨૩ ની પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારોની યાદી શાળાઓને પરિણામ સાથે મોકલી આપવામાં આવશે તથા પૂરક પરીક્ષાના આવેદનપત્રો ઓનલાઇન ભરવાની સૂચના હવે પછીથી આપવામાં આવશે. જેની શાળાના આચાર્યશ્રીઓ, વાલીઓ, વિદ્યાર્થીઓ તથા તમામ સંબંધિતોએ નોંધ લેવી.

GSEB SSC 10મા પરિણામ 2023

બોર્ડનું નામગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર
જીએસઇબી એસએસસી પરિણામ 202325 મે 2023
SSC GSEB બોર્ડ પરિણામ 2023 સમયસવારે 8
ઓફિશિયલ વેબસાઈટ gseb.org
SSC GSEB બોર્ડ પરિણામ

પરીક્ષા આપેલ વિદ્યાર્થીઓ માટે અગત્યની નોંધ

 1. માર્ચ-2023માં લેવાયેલી માધ્યમિક શાળા પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા વર્ગ-10 (SSC) અને સંસ્કૃત પ્રથમ પરીક્ષા માટે પરિણામની જાહેરાત ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની વેબસાઇટ www.gseb.org પર ઉપલબ્ધ થશે.
 2. પરિણામો 25/05/2023 ના રોજ સવારે 08:00 વાગ્યે જાહેર કરવામાં આવશે.
 3. વિદ્યાર્થીઓ વેબસાઈટ પર અથવા વોટ્સએપ દ્વારા તેમનો સીટ નંબર આપીને તેમના પરિણામોને એક્સેસ કરી શકે છે.
 4. માર્કશીટ અને S.R. પરિણામોની જાહેરાત બાદ વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવશે. શાળાઓમાં નકલો સબમિટ કરવા અંગેની વિગતવાર સૂચનાઓ પછીથી પૂરી પાડવામાં આવશે.
 5. મૂલ્યાંકન અને ઓફિસ વેરિફિકેશનની સૂચનાઓ બોર્ડની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.
 6. આપેલ સૂચનાઓ અનુસાર મૂલ્યાંકન માટેની અરજી ઓનલાઈન થવી જોઈએ.
 7. નામ સુધારણા દરખાસ્તો, જો જરૂરી હોય તો, નિયત ફોર્મેટમાં સબમિટ કરવી આવશ્યક છે.
 8. પૂરક પરીક્ષા-2023 માટે લાયક ઉમેદવારોની યાદી પરિણામ સાથે શાળાઓને મોકલવામાં આવશે. પૂરક પરીક્ષાના અરજીપત્રકો ઓનલાઈન ભરવા માટેની સૂચનાઓ પછીથી પૂરી પાડવામાં આવશે.

વૉટસપ દ્વારા આ રીતે પરિણામ જાણી શકાશે

 • વિદ્યાર્થીઓ એસએમએસ દ્વારા ગુજરાત બોર્ડનું 10મું પરિણામ 2023 પણ જોઈ શકાશે. વ્યક્તિએ SSCરોલ નંબર લખીને 56263 પર મોકલવાનો રહેશે. ગુજરાત બોર્ડના 10મા પરિણામ 2023ના નવીનતમ અપડેટ્સ માટે વ્યક્તિએ GSEBના સત્તાવાર પોર્ટલની મુલાકાત લેતા રહેવું જોઈએ.
 • ધોરણ-10ના 9.50 લાખ વિદ્યાર્થીઓના પરિણામની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. ત્યારે હવે પરિણામની તારીખ બોર્ડ દ્વારા જાહેર કરવામા આવી છે. વિદ્યાર્થીઓના ગુણપત્રક અને એસઆર નકલ શાળાવાર મોકલવા અંગેની વિગતવાર સૂચનાઓ હવે પછીથી કરવામાં આવશે. પરીક્ષા બાદ ગુણચકાસણીની સૂચનાઓ બોર્ડની વેબસાઇટ પર મૂકવામાં આવશે. ગુણચકાસણીની અરજી ઓનલાઇન કરવાની રહેશે. પરિણામ બાદ નામ સુધારાની દરખાસ્ત નિયત નમૂનામાં કરવાની રહેશે.
 • જીએસઈબી બોર્ડ એસએસસી, એચએસસી 2023ની યોજનાઓ અનુસાર વિદ્યાર્થીઓએ પાસ થવા માટે દરેક વિષયોમાં ઓછામાં ઓછો ગ્રેડ ડી પ્રાપ્ત કરવો પડશે. વિષયોમાં ગ્રેડ ઈ1 કે ગ્રેડ ઈ2 પ્રાપ્ત કરનાર વિદ્યાર્થીઓને જીએસઈબી પૂરક પરીક્ષાના માધ્યમથી અંક સુધારવાની તક મળશે.
 • જીએસઈબી 2023 માર્કિંગ સ્કીમ ગુજરાત બોર્ડ અનુસાર એ1 ગ્રેડ પ્રાપ્ત કરવા માટે 90 ટકાથી વધુ અંક પ્રાપ્ત કરવા પડશે, એ ગ્રેડ પ્રાપ્ત કરવા માટે 80 અને 90 ટકા માર્ક્સ વચ્ચે. જ્યારે 70થી 80 ટકા સુધી અંક મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓને બી ગ્રેડ મળે છે. સૌથી નિચલો ગ્રેડ-ડી, 40 કે તેનાથી ઓછા માર્ક્સ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવે છે.

તમારું GSEB 10th પરિણામ 2023 ઓનલાઈન કેવી રીતે જોવું ?

સ્ટેપ 1 – સૌપ્રથમ ગુજરાત બોર્ડની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ gseb.org અને @ gsebeservice.com પર જાઓ.
સ્ટેપ 2 – હોમપેજ પર, GSEB બોર્ડ SSC પરિણામ 2023 લિંક પર ક્લિક કરો
સ્ટેપ 3 – નવું પેઝ ખુલશે જેમાં વિદ્યાર્થીનો સિરિયલ નંબર અને રોલ નંબર દાખલ કરવાનું રહેશે.
સ્ટેપ 4 – Go બટન પર ક્લિક કરો.
સ્ટેપ 5 – Go બટન પર ક્લિક કર્યા પછી નીચે રિઝલ્ટ Show થશે.

GSEB 10th પરિણામ ઉપયોગી લિન્ક

ધો 10 નું પરિણામ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો
હોમપેજ અહીં ક્લિક કરો