હાલમાં ચાલી રહેલ ગુજરાત સરકારની તમામ ભરતીની માહિતી,10 પાસ 12 પાસ સરકારી ભરતીઓ

નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે તમારું જો તમે 10મા, 12મા સુધી અભ્યાસ કર્યો છે અને હવે તમે સરકારી નોકરી શોધી રહ્યા છો, તો તમને આનાથી સારી તક નહીં મળે. હાલમાં ઘણા વિભાગોમાં 10, 12 પાસ માટે બમ્પર ભરતીઓ બહાર આવી છે. ખાસ વાત એ છે કે 40 વર્ષ સુધીના લોકો માટે પણ ખાલી જગ્યાઓ ઉપલબ્ધ છે.

ગુજરાત સરકાર દ્વારા દર વર્ષે સરકારી નોકરી ની જાહેરાત કરવા માં આવતી હોય છે કેટલાક લોકો ને હાલ માં ચાલતી સરકારી નોકરી ની ભરતી ની માહિતી હોતી નથી એટલા માટે અત્યારે ચાલી રહેલ વર્ગ 3 ની ભરતીઓ માટે class3exam.com વેબસાઇટ બનાવેલ છે આ આર્ટિકલ ના માધ્યમ થી હાલ માં ચાલતી તમામ નવી ભરતી ની માહિતી પૂરી પાડવામાં આવે છે. તો આપેલ તમામ ભરતીઓ ની વિસ્તૃત માહિતી માટે જે તે ભરતી ના કોષ્ટક માં જય અને વધુ માહિતી માટે ક્લિક કરવાથી તમામ માહિતી મેળવી શકશો.

ગુજરાત સરકારની હાલમાં ચાલી રહેલ ભરતીઓ ની માહિતી

10 પાસ પર ભરતી

વિભાગનું નામ ભારતીય પોસ્ટ વિભાગ
પોસ્ટ નું નામ ગ્રામીણ ડાક સેવકો એટલે કે (BPM/ABPM/ડાક સેવક)
કુલ જગ્યાઓ 30041
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 23 ઓગસ્ટ 2023
ભરતીની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવા માટે ➥➽ અહી ક્લિક કરો

10 પાસ પર કાયમી નોકરી ની તક

વિભાગનું નામ કોલ ઈન્ડિયા લિમિટેડ
પોસ્ટ નું નામ અલગ અલગ 5 પોસ્ટ
કુલ જગ્યાઓ 335+
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 31 ઓગસ્ટ 2023
ભરતીની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવા માટે ➥➽ અહી ક્લિક કરો

12 પાસ પર મહાનગરપાલિકા માં ભરતી

વિભાગનું નામ વડોદરા મહાનગર પાલિકા (VMC)
પોસ્ટ નું નામ સ્ટાફ નર્સ મેડિકલ ઓફિસર અને અન્ય પોસ્ટ્સ
કુલ જગ્યાઓ 102
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 28-08-2023, 29-08-2023
ભરતીની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવા માટે ➥➽ અહી ક્લિક કરો

12 પાસ પર કાયમી સરકારી નોકરી

વિભાગનું નામ સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન (SSC)
પોસ્ટ નું નામ સ્ટેનોગ્રાફર
કુલ જગ્યાઓ 1207
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 23/08/2023
ભરતીની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવા માટે ➥➽ અહી ક્લિક કરો

ભારતીય વિમાન વિભાગ દ્વારા નવી ભરતી

વિભાગનું નામભારતીય એરપોર્ટ ઓથોરિટી (AAI)
પોસ્ટ નું નામજુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ
કુલ જગ્યાઓ342 Post
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 04/09/2023
ભરતીની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવા માટે➥➽ અહી ક્લિક કરો

બેન્ક માં નોકરીની તક

વિભાગનું નામ બેંકિંગ કર્મચારી પસંદગી સંસ્થા (IBPS)
પોસ્ટ નું નામ Specialist Officer (SO)
કુલ જગ્યાઓ 1402 Post
પગાર ધોરણ 21/08/2023
ભરતીની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવા માટે ➥➽ અહી ક્લિક કરો

રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી અમદાવાદમાં ભરતીની જાહેરાત

વિભાગનું નામ રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી
પોસ્ટ નું નામ આસિસ્ટન્ટ સબ ઇન્સ્પેકટર,ઇન્સ્પેક્ટર,સબ ઇન્સ્પેક્ટર
કુલ જગ્યાઓ 140+ Post
પગાર ધોરણ 10 સપ્ટેમ્બર 2023
ભરતીની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવા માટે ➥➽ અહી ક્લિક કરો

ગુજરાત સરકાર ઓજસ નવી ભરતી 2023 તમામ ચાલતી latest Bharti તમામ માહિતી તમને અહી આપવામાં આવેલ છે યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર આ ભરતી પ્રકિયામાં ફોર્મ ભરી શકે છે. તેમજ વધુ માહિતી મેળવવા માટે class3exam.com વેબસાઇટ ની મુલાકાત લેતા રહેવું.