ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર, અનાજ સંગ્રહ ના ગોડાઉન બનાવવા સરકાર આપશે સહાય

I-Khedut Portal એગ્રિકલ્ચર ડિપાર્ટમેન્ટ પાસે કેટલાક એગ્રીકલ્ચર સાધન પર સબસિડી માટે ફરીથી અરજીઓ આમંત્રિત છે. રસ ધરાવતા ખેડૂતો સમયના માપદંડો વચ્ચે I-Khedut પોર્ટલ દ્વારા ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.

ગોડાઉન સહાય યોજના

ખેડુત ગોડાઉન સહાય યોજના ઓનલાઈન સત્તાવાર પરિપત્ર લાગુ કરવાથી કેટલા લાભ થાય છે || ikhedut.gujarat.gov.in ikhedut પોર્ટલ ગુજરાત દ્વારા કરવામાં આવેલ છે.

ગોડાઉન સહાય યોજના માહિતી

યોજનાનું નામ ગોડાઉન સહાય યોજના
જાહેર કરનાર ગુજરાત સરકાર
લાભાર્થી યોગ્યતા ધરાવતા ખેડૂત
સતાવાર સાઈટ ikhedut.gujarat.gov.in

અરજી પ્રક્રિયા

સ્કીમ (હાલ ઓનલાઈન) ફોર્મ પ્રક્રિયા ચાલુ છે. ikhedut.gujarat.gov.in પર લાભાર્થી અરજી કરી શકાશે.

અરજી માટે જરૂરી દસ્તાવેજો

  • ખેડુત નોંધણી
  • આધાર કાર્ડ
  • રેશન કાર્ડ
  • બેંક પાસ બુક
  • 7-12/8એ

ikhedut પોર્ટલ ગુજરાત

આઈ ખેડૂત એ રાજ્યના ખેડૂતોના કલ્યાણ માટે શરૂ કરાયેલ એક પોર્ટલ છે. તે મહત્વનું છે કારણ કે અહીં ખેડૂતો નવીનતમ અપડેટ્સ મેળવી શકે છે તેમજ તેમની પાસે વિવિધ સરકારી યોજનાઓ માટે અરજી કરવાની સુવિધા છે.

ઉપયોગી લીંક

ઓનલાઈન અરજી કરવા માટેઅહીં ક્લિક કરો
હોમપેજ અહીં ક્લિક કરો

ખાસ વાંચો

અરજી કરતા પહેલા સમ્પૂર્ણ માહિતી સતાવાર સાઈટ ની મુલાકાત લેવી.

ખેડૂત ગોડાઉન સહાય યોજના
ખેડૂત ગોડાઉન સહાય યોજના